Показники діяльності відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів за 2017 рік

Згідно плану перевірок, спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду  ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, здійснено всього 51 перевірку,                     з них:

– 40 планових перевірок, що становлять 78,4 %;

-11 позапланових перевірок,  що становлять 21,6 %,  з яких: 8 перевірок проведено відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» на підставі повідомлення про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик та 3 перевірки на дотримання метрологічних вимог до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, відповідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»             та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності. 

   Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції згідно із секторальними планами, а позапланові – у розповсюджувачів та виробників такої продукції за зверненнями споживачів (користувачів) відповідної продукції, а також органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, правоохоронних органів, громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів),              у яких міститься інформація про розповсюдження продукції, що завдала шкоди суспільним інтересам.                                            

Проведеними перевірками, у 41 суб’єкта господарювання встановлені порушення вимог чинного законодавства, що становить 80,4 %  від загальної кількості перевірок.

  Під час здійснення перевірок характеристик продукції у суб’єктів господарювання, що займаються розповсюдженням продукції, а саме:

– ігри та  іграшки для дітей, мийні засоби, лампи побутового використання (електричні лампи розжарення, освітлювальна апаратура), обладнання електронне та електричне, прилади, що працюють на газоподібному паливі, радіообладнання телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання,      дитячий одяг, хімічна продукція. Перевірено 1 689 одиниць продукції, з яких 229 одиниць продукції не відповідають вимогам Технічних регламентів.

За результатами перевірок, суб’єктам господарювання видано 124 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом: приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, усунення формальної невідповідності, тимчасової заборони надання продукції на ринку, заборони надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу. Таким чином, із прийнятих органами ринкового нагляду рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів суб’єктами господарювання виконано 121 рішення.

  За розповсюдження продукції, що не відповідає вимогам Технічних регламентів до суб’єктів господарювання застосовано штрафні санкції, згідно статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» на загальну суму   227 700,00 грн. та стягнуто до державного бюджету – 249 689,00 грн. з урахуванням штрафів за 2016 рік.  

      Відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», відділом ринкового та метрологічного нагляду в 2017 році здійснено відбір зразків продукції для проведення лабораторних досліджень.                                За висновками результатів випробування лабораторій, встановлено 11 зразків продукції, які не відповідають вимогам нормативно – правових актів та прийнято 4 рішення про заборону надання (розповсюдження) продукції на ринку та 2 рішення про вилучення продукції з обігу. Суб’єктами господарювання відшкодовано коштів за зразки продукції та проведення експертиз, на загальну суму – 38 961,46 грн.

       Для досягнення мети державного ринкового нагляду  інформування споживачів про продукцію, що є небезпечною, несе певні ризики та створює загрози суспільним інтересам є одним із пріоритетів в роботі органів ринкового нагляду.