Роз’яснення для суб’єктів господарювання щодо знищення насіння,що не може бути використане під кормові та продовольчі цілі

Тривають жнива, а відповідно і підготовка складів та зерносховищ до прийому на зберігання  насіння нового урожаю.  В  будь- якого суб’єкта  господарювання, що займається  рослинництвом, кормозаготівлею можлива наявність залишків  насіння сільськогосподарських культур. У разі невідповідності сортового насіння сортовим та посівним вимогам його використовують як продукт харчування або як корм для сільськогосподарських тварин. Якщо ж насіння уражене в значній мірі грибковими хворобами, шкідниками, а також оброблене хімічними засобами захисту, воно становить загрозу  екологічному благополуччю. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал»  таке насіння  не може бути використане на продовольчі, кормові та  інші цілі, як і садивний матеріал, що не може бути використаний для  створення багаторічних насаджень та підлягає  вилученню з обігу з послідуючим  фізичним знищенням.

13У разі виявлення такого насіння чи садивного матеріалу, власник в триденний строк направляє заяву до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

Насіння та/або садивний матеріал  підлягає знищенню  шляхом  спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної  або  іншої  обробки  під  наглядом  посадової особи  територіального  органу  Держпродспоживслужби (інспектора),  який  здійснює    державний    нагляд    (контроль)  у  сфері  насінництва  та  розсадництва.

Про час та місце знищення  інспектор  повідомляє місцеву  державну  адміністрацію або орган місцевого самоврядування, на території яких заплановано  здійснення знищення насіння та/або садивного матеріалу.

Інспектор здійснює огляд та  візуально  оцінює стан  насіння та/або садивного матеріалу, перевіряє задокументовані показники,  проводить  зважування  насіння та/або здійснює перерахунок садивного матеріалу,  по якому  ініційовано знищення, визначає спосіб знищення.

12Насіння, що за висновком комісії не може бути використано на  продовольчі, кормові цілі, знищується шляхом спалювання або іншим способом. Ще один спосіб – компостування визначає Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що зазнали впливу пестицидів та агрохімікатів і непридатні до використання.  Компостуванням непридатного насіння є його складування у ізольованих від зовнішнього впливу місцях з метою природного розкладення діючої речовини і подальшого використання як органічних добрив.11

За  фактом знищення  насіння та/або садивного матеріалу  інспектор територіального органу Держпродспоживслужби складає акт  у чотирьох  примірниках,  які  мають  однакову  юридичну  силу,  –    по  одному  для територіального органу Держпродспоживслужби;  власника насіння  та/або садивного матеріалу, що знищено; підприємства, що здійснювало знищення (у разі залучення);  державної адміністрації або місцевого  органу  самоврядування  (за необхідності).  Документи, на підставі яких складено акт про знищення, долучаються до нього в якості невід’ємної частини.