Травмування насіння при збиранні врожаю.

 травмування 1Проблема зменшення травмування і здійснення заходів щодо зниження негативного впливу травм на посівні та урожайні властивості насіння набуває особливого значення в системі насінництва усіх сільськогосподарських рослин.

Зростання рівня механізації сівби, збирання, транспортування та недосконалість системи післязбиральної обробки призводять до значного механічного травмування насіння.

Поряд з травмуванням, посівний матеріал значною мірою пошкоджується хворобами та шкідниками, а також дією еколо­гічних факторів.

Травмування насіння в процесі його виробництва має великі масштаби. В зоні Полісся  воно становить у середньому 40-50%, а подекуди — 60-80%. Вважається, що кожен відсоток травм посівного матеріалу знижує урожайність до 10 кг/га.

Травмування насіння у різних видів рослин дуже поширене. У кукурудзи воно досягає 90-95%, жита — 85-90%, пшениці м’якої — 45-50%. У плівчастого насіння часто спостерігається обрушення.

Існує три типи травмування: механічне, біологічне та екологічне.травмування насіння

Механічне травмуваннязумовлює виникнення макротравм та мікротравм.

До макротравм належать такі типи пошкоджень: зародок від­битий повністю або частково; відбита частина сім’ядолей, ендо­сперму або перисперму; відбиті або повністю видалені оболонки насіння.

Мікротравми візуально не спостерігаються, але завдають вели­кої шкоди насінню. До них належать омертвіння частини тканини насінин, яка не відокремлюється від насінин, але не бере участі в її життєдіяльності; мікропошкодження зародка; мікропошкодження сім’ядолей, ендосперму або перисперму з внутрішніми тріщи­нами; мікропошкодження оболонок насіння; різні ум’ятини, що виникають від ударів при підвищеній вологості насіння.

Важливими причинами трав­мування насіння при збиранні урожаю є наступне:

—  властивості хлібної маси — культура, сорт, урожайність, співвід­ношення зерна і соломи, вологість, форма зерна, маса 1000 насі­нин, забур’яненість стеблостою, фаза стиглості і спосіб збирання;

—  технологічні регулювання молотильного пристрою та інших робочих органів молотарки — частота обертання барабана, молотильні зазори, регулювання очистки шнеків, елеваторів;

—  режим роботи молотильного пристрою та інших робочих органів молотарки — величина подачі вороху в молотарку, ярусність роз­ташування колосся в хлібній масі, рівномірність подачі зернової маси, тощо

—  конструктивні особливості молотильного барабана

—  технічний стан робочих органів молотарки

—  майстерність комбайнера — стаж, знання, увага.

Також важливу роль рівня травмування  відіграє  після­збиральна обробка під час очищення, сортування, каліб­рування, сушіння та протруєння. При цьому, за рахунок проход­ження зернової маси через агрегати мають місце різні типи пошкоджень.

Важливим фактором щодо травмування насіння під час збиран­ня є його вологість. Найменшого травмування зазнає насіння пшениці озимої під час обмолоту  при вологісті від 15% до 17%.  Для сої цей показник становить  від 12 до 17%, для кукурудзи  12-22%.

Ефективними заходами запобігання травмування насіння є роздільне збирання, яке забезпечує зменшення механічного пошкодження на 50%, правильне регулювання роботи молотильних і очисних агрегатів та обмолот при оптимальній вологості насіння.

Кращими препаратами для знешкодження негативної дії травмування насіння пшениці озимої є фундазол, гексатіурам та вітатіурам у дозі 2 кг/т.Ефективність цих препаратів під­силюється при інкрустації насіння. Такі ж протруювачі як байтан, гранозан та панорам не слід використовувати для ці цілі, вони значно знижують польову схожість насіння, особливо при травмуванні зародків.

Травмування значно впливає на мінливість якості насіння під час його зберігання. В результаті травмування лабораторна схожість насіння значно знижується, а при зберіганні такого насіння сильно розвивається інфекція, що згубно  діє на посівні властивості.

травмування 2Також спостерігається значне  зниження енергії проростання, лабораторної схожості і показників інтен­сивності росту проростків у травмованого насіння при його збері­ганні протягом двох років.

Одним з типів «узаконеного» травмування насіння є скари­фікація — штучне поверхневе пошкодження оболонки насінини для кращого вбирання нею вологи. Цей захід застосовують до на­сіння, якому властивий фізичний ендогенний спокій: конюшини, люцерни, буркуну, люпину багаторічного, у яких певна частина насіння має в оболонці важко проникливий для води палісадний шар клітин. Таке насіння повільно проростає, а тому називається твердим.

Біологічне травмування — це порушення цілісності структу­ри плодів та насіння внаслідок дії біотичних факторів. До таких факторів відносяться: хвороби насіння, пошкод­ження комахами, гризучими шкідниками, екзимо-мікозне висна­ження насіння тощо.

Екологічне травмування насіння зумовлюється в основному дією метеорологічних факторів: температури, сонячного опро­мінення, вологи, дія приморозків тощо.

Одним з типів екологічного травмування є утворення тріщин упродовж обох боків борідки, причиною цьому є  перестояня рослин на корені за зміною сонячної та дощової погоди. Внаслідок пошкодження оболонок та розкриття ендоспер­му насіння при проростанні уражувалось грибними хворобами та мають низькі посівні властивості.

Отже, оболонки насіння не лише захищають ендосперм і за­родок від зовнішніх факторів, механічних та хімічних пошкод­жень, а й запобігають розвитку гриба. У зв ’язку з цим цілісність оболонок є важливою умовою стійкості насіння проти грибних хвороб.

З метою запобігання та знешкодження травмування насіння застосовують певний комплекс міроприємств: оптимальні стро­ки та способи збирання; правильний режим роботи комбайнів і механізмів післязбирального оброблення насіння та раціональна технологія роботи поточних ліній з мінімальним числом пропусків зернової маси через механізми.

 

Останні коментарі

    Архіви

    Категорії

    EnglishUkrainian