До уваги споживачів: відбір зразків продукції для проведення їх експертизи та встановлення невідповідності вимогам чинного законодавства

Фахівцями управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області проведено планову перевірку характеристик продукції, за видом дитячі іграшки, відповідно до вимог чинного законодавства та Секторального плану державного ринкового нагляду на 2021 рік.                                           

В ході планового заходу, у фізичної особи – підприємця в червні місяці 2021 року здійснено відбір зразків продукції для проведення  їх  експертизи  (випробувань),  в  ДП «Укрметртестстандарт» (03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4) на предмет відповідності продукції вимогам нормативно – правових актів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природнього середовища,  а саме:

Іграшка Лялька FROZEN, артикул 2021-14, ш/код 6 903317273638, дата виготовлення 2020р.  

  

Вище зазначена продукція потрапила на відбір зразків тому, що не відповідала вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого ПКМУ від 28.02.2018р. № 151., не мала відповідного маркування, а саме: на етикетці та пакуванні якої відсутня супроводжувальна інформація стосовно найменування та адресних даних виробника, імпортера; не зазначено торгівельну марку; не нанесено позначення типу, номера партії, серійного номера.

ДП «Укрметртестстандарт», як орган з оцінки відповідності продукції, послуг, систем управління та наукової діяльності провело випробування вищезазначеної іграшки та встановило, що наданий для дослідження зразок іграшки містить наступні дефекти: за показниками хімічної безпеки (масова частка біс(2-етил-гексил) фталату (DEHP)) становить 7,49 при встановленої нормі 0,1, а  отже не відповідає вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151 (Додаток 2, п.17) (REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)).                    

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що  іграшка Лялька FROZEN,                         артикул 2021-14 – становить високий рівень загрози.     

Інформацію щодо розповсюдження іграшки яка становить високий рівень загрози внесено до Національної інформаційної системи державного ринкового нагляду Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.  

До уваги споживачів: Фталати  підвищують ризик розвитку проблем репродуктивної сфери і формування гормонозалежної пухлинної трансформації. Вони є фактором генезису цукрового діабету, ожиріння і асоціюються з респіраторними захворюваннями, різними імунодефіцитними станами, алергією, бронхіальною астмою.

Розповсюджувачу дитячої іграшки видано рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом заборони надання продукції на ринку, відповідно до постанови КМУ від 26.12.2011 року № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів» та зобов’язали вжити заходів щодо заборони надання продукції на ринку, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».                        

 У термін передбачений законодавством, шляхом перерахування коштів до Державного бюджету суб’єктом господарювання відшкодовано витрати пов’язані з проведенням експертизи у сумі 10 970,00 грн., яка складається з вартості відібраних зразків, затрат на транспортування та витрат пов’язаних з проведенням експертизи.

З метою недопущення на споживчий ринок продукції, яка не відповідає встановленим вимогам нормативно – правових актів та при її використанні за призначенням може становити загрозу здоров’ю споживачів, в подальшому є доцільним збільшити можливості проведення перевірок нехарчової продукції органами ринкового нагляду з відбором зразків продукції на дослідження.

Як вберегтися від придбання небезпечних іграшок

– знак відповідності має наноситися на іграшку, прикріплену до неї етикетку (ярлик) або пакування та бути видимим, розбірливим і незмивним. Якщо іграшка дрібна або складається з дрібних частин, знак відповідності може наноситися на етикетку (ярлик)         або супровідну листівку;

– іграшка повинна мати інструкцію та інформацію щодо безпечності, складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов;

– якщо Ви не знайшли маркування, то є велика ймовірність того, що ця іграшка є нелегальною. Тому, такий товар краще не купувати;

– на іграшці має зазначатися вік дитини, якій вона призначена, з коротким поясненням небезпеки;

– слід уникати пластмасових іграшок, покритих фарбою чи лаком. Вони можуть відшаровуватися та потрапляти на руки та ротової порожнини  дитини.

За українським законодавством усі іграшки для дітей до 14 років підлягають обов’язковому декларуванню, згідно з Технічним регламентом безпеки іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018р. № 151.