ЗОЛОТИСТА КАРТОПЛЯНА НЕМАТОДА – симптоми, ознаки ураження та боротьба.

Картопля посідає одне з перших місць серед сільськогосподарських культур по різнобічності свого використання. Високе забезпечення органів картоплі поживними речовинами, створює сприятливі умови для розвитку збудників багатьох хвороб. Серед хвороб картоплі особливо небезпечною є глободероз, збудником якого є золотиста картопляна цистоутворююча нематода – Globodera rostochiensis Woll. В Україні впершецисти картопляної нематоди виявлено у 1963 році у Сторожинецькому районі Чернівецької області на Всесоюзній науково-дослідній станції з раку картоплі, куди вона потрапила із зараженим садивним матеріалом картоплі із країн Балтії. Не зважаючи на проведені заходи захисту поширення цього карантинного організму збільшувалось із кожним роком. У Житомирській області картопляну нематоду вперше було виявлено у 1968 році в Олевському районі.

Перші ознаки ураження рослин картопляною нематодою можна спостерігати відразу після появи сходів. Уражені золотистою картопляною нематодою рослини картоплі утворюють нечисленні дрібні в’ялі стебла, які починають передчасно жовтіти. Хлороз розпочинається із нижніх листків, потім поширюється на верхні і поступово охоплює увесь кущ. Симптоми, як правило, мають характер осередку, де спостерігається незначне відставання у рості. Спостерігаються також симптоми, що нагадують азотне голодування. Поява на посадках картоплі плям із чітко вираженим відставанням рослин у рості свідчить про високий рівень заселеності земельної ділянки шкідником Залежно від щільності заселення ґрунту нематодою втрати в урожайності можуть бути досить значними та призводити до повної загибелі рослин та 100% втрати урожаю.

Картопляна нематода потрапляє у нові райони через завезення цист при імпорті насіннєвої картоплі, посадкового матеріалу, ґрунту, продовольчої картоплі. Поширюється картопляна нематода, перебуваючи у стадії цисти, з частинками ґрунту, які прилипають до коренеплодів, цибулин, насіннєвого матеріалу, сільськогосподарського інвентарю і техніки. Також можливе перенесення збудника вітром та дощовими потоками.

Для зниження поширення нематоди забороняється ввезення ураженого садивного матеріалу й ґрунту із зон, де виявлена хвороба. До основних винищувальних заходів відносять: дотримання агротехніки, використання в сівозміні культур, які не уражуються картопляною нематодою (бобові, зернові, технічні культури, багаторічні трави та ін.), внесення добрив, знищення бур’янів, вирощування нематодостійких сортів.