Попереднє польове оцінювання насінницьких посівів

В Житомирській області розпочато  попереднє контрольне польове оцінювання насінницьких посівів озимих та ярих зернових колосових культур у суб’єктів насінництва та розсадництва. Державний контроль в даний період  вирощування насіння забезпечує отримання якісного насіннєвого матеріалу в частині його сортових якостей.

Польовому оцінюванню підлягають насінницькі посіви сортів, гібридів та їх батьківських форм, занесених до Державного реєстру сортів рослин, призначених для поширення в Україні.

Під час попереднього польового оцінювання контролюється кожен заявлений посів,  обстежують його в  натурі для підтвердження ідентичності сорту за комплексом сортовирізняльних ознак, що проявляються у період колосіння (викидання волоті) –  цвітіння. Одночасно здійснюється перевірка дотримання вимог технології виробництва насіння (попередники, межі посіву, просторову ізоляцію) та ступінь засміченості посіву бур’янами (карантинними, важко відокремлюваними, злісними), важковідокремлюваними культурами, ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками. При цьому до уваги беруть тільки ті ознаки, які в цей період мають явно виражений прояв.

За результатами попереднього оцінювання посіви вважаються придатними для остаточного польового оцінювання (сертифікації) або усунення недоліків під час вирощування насінницьких посівів, наприклад, видові прополки та інше. В той же час посів вибраковують з числа насінницьких, якщо встановлено:  грубі порушення ведення насінницької документації та факти фальсифікації,  недотримання вимог щодо розміщення (попередник, просторова ізоляція, розмежування).

Подальша робота державного насіннєвого контролю триває для забезпечення отримання якісного насіннєвого матеріалу.