Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту сільськогосподарських рослин в господарствах Житомирської області у квітні 2021 року

Багатоїдні шкідники

            Зимовий період характеризувалася різкими коливаннями температури з опадами у вигляді дощу та снігу, високим сніговим покривом та відлигами.

Найвища висота снігового покриву становила близько 50 см в переметах. Завдяки такій висоті снігу глибина промерзання ґрунту протягом зимового періоду була незначна.

Агрометеорологічні умови зимового періоду загалом виявилися досить сприятливими для успішної перезимівлі більшості шкідників та хвороб, які можуть загрожувати сільськогосподарським рослинам на території області. Тому в квітні місяці спостерігатиметься активне живлення підгризаючих совок шкідників та розвиток хвороб, на посівах озимих культур, б/трав, сходах ярих. При шкідливості гусениць (ЕПШ у посівах буряків 1-2, кукурудзи, соняшнику, картоплі, інших просапних 3- 8, озимої пшениці – 3 екз./м?) застосовують: Арріво, к.е., 0,4 л/га, Данадим Мікс, КЕ .1 л/га, Децис Профі 25WG, ВГ, в.г., 0,05-0,1 кг/га, Карате Зеон, 050CS мк.с., 0,3 л/га, Номолт, к.с., 0,3 л/га, Протеус 110, МД, 0,5-0,75 л/га.

Повсюдно шкодитимуть ґрунтові шкідники – дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів. Недостатні запаси ґрунтової вологи восени погіршили умови їх життєдіяльності, тому конкретний рівень шкідливості залежатиме від місцевих особливостей (тип і вологість ґрунту, кількість та розподіл опадів).

Чисельність ґрунтових шкідників слід обмежувати агротехнічними прийомами, такими як дотримання сівозміни, лущення стерні, зяблева оранка, сівба в оптимальні строки, внесення добрив, міжрядні обробки, знищення бур’янів, використання аміачної води (500 л/га на глибину 12-14 см). Поля із значною чисельністю шкідників необхідно відводити під посіви бобових, льону, гречки, проса чи під чорний пар. Для захисту розсади овочевих культур від ґрунтових шкідників корені рослин перед садінням у відкритий грунт замочують у суспензії Актари, в.г., 1,5 г/л води на 250 рослин за температури 18-23?С та експозиції 1,5-2 год. В лунки, рядки під час сівби, посадки в ґрунт капусти, томатів, картоплі вносять 10-12 кг/га Форсу 1,5G, г. У лісових насадженнях проти імаго хрущів обприскують Фастаком, 10% к.е. (0,05 – 0,1 л/га). Проти личинок саджанці сосни одноразово замочують у бовтанці з 0,3% розчином Актари 25WG, ВГ, або проводять поливання рослин 0,25% розчином препарату (5,0 кг/га). Саджанці плодових, лісових та декоративних культур захищають внесенням в лунку при посадці або в кореневу зону в період вегетації 1-2 таблеток на 1 саджанець препарату Ініціатор 200, ТБ.

Мишоподібні гризуни обстеженнями виявлено, що погодні умови зимового періоду опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу, перезволоженість ґрунту, істотні добові коливання температури, чергування морозної погоди з температурами до -23°С з тривалими відлигами, негативно вплинули на розвиток мишоподібних гризунів. Весняні обстеження показали, що загибель шкідників у зимовий період склала 30-70%, місцями, здебільшого в понижених місцях, повсюди загинуло до 100% популяцій гризунів. Чисельність гризунів на всіх обстежених стаціях  не перевищує порогових значень (1-3 ж. колоній/га, в яких 1-4 жилі нори). Надалі спостерігатиметься поступове зростання чисельності популяцій, швидкість яких визначатимуть агрокліматичні умови та наявність достатньої кормової бази.

Проводити боротьбу з гризунами потрібно шляхом внесення дозволених родентицидів на основі діючих речовин бродіфакум, бромадіолон, ізопропілфенацин, флокумафен за регламентами застосування згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (Антимиша, принада, 2-3 пакетики (10 г) на нору, Рат Кіллер Супер, ГП, 5-10 кг/га, принада Ізоцин, 0,3-6 кг/га). Ефективним засобом боротьби з гризунами є готові принади у формі воскових брикетів (0,005%-ний препарат Шторм) тощо. Брикети розкладають по 1-2 шт. в жилу нору або на відстані 5 м (0,7-1,5 кг/га). При його поїданні гризуни гинуть через 4-8 днів. Якщо 100%-ї загибелі шкідників не досягнуто, розкладання принад повторюють. Найбільш ефективним і економічно вигідним способом боротьби з гризунами залишається біологічний метод (внесення препаратів Бактеронцид, зернова принада, сипуча маса, 3-5 г/нору, Бактеронцид гель, 1 л/10 кг принади, Бактоцид, с.м., 2-3 г/нору, Родента БІО, з.п., 1-2 кг/га).

Шкідники та хвороби зернових, зернобобових культур і багаторічних трав

Повсюди хлібні і стеблові блішки, хлібні п’явиці виходитимуть з місць зимівлі та активно заселятимуть посіви ярих та озимих зернових культур, починаючи з крайових смуг. Нестача вологи, жарка посушлива погода значно підвищує шкідливість цих фітофагів. Протягом квітня масово відроджуватимуться попелиці – звичайна та велика злакові. Істотний запас зимуючих яєць за сприятливих погодних умов загрожує небезпекою масового розмноження попелиць.

Злакові мухи (шведські та гессенська, чорна пшенична), які восени за тривалого періоду сівби пшениці розвивалися здебільшого на площах, де отримано ранні сходи, та на злакових бур’янах, заляльковуватимуться і вилітатимуть. Загалом навесні очікується незначний рівень їх шкідливості. Літ шведських мух очікується в середині-кінці квітня (орієнтовно збігається з початком цвітіння ранніх сортів яблуні). Гессенська муха вилітатиме після стійкого встановлення середньодобової температури повітря 10-12°С, що очікується в третій декаді квітня. Мухи весняного покоління відкладатимуть яйця переважно на ярих пшениці та ячмені. Осередково проходитиме відродження і пошкодження стебел озимої пшениці личинками опомізи, озимої мухи. Перевищення чисельності смугастої хлібної блішки більше 30-50 екз./м2 , п’явиці 10-30 екз./м? , шведської мухи 40-50 екз./100 помахів сачком, заселення попелицею більше 50% стебел озимих по 10 екз./стебло вимагатимуть проведення крайових або суцільних обприскувань посівів Альфагардом 100, к.е., 0,1-0,15 л/га, Бі-58 новим, к.е., 1,5 л/га, Карате Зеоном, 050CS, мк.с. 0,15-0,2 л/га, Фастаком, КЕ, 0,1 л/га, Фатріном, к.е., 0,1-0,15 л/га, іншими.

Хлібні клопи (австрійський, маврський, елії носата та гостроголова) з’являтимуться на поверхні в місцях зимівлі та заселятимуть посівів озимих культур в середині-другій половині квітня за середньодобової температури 13-17°С, а масовий переліт проходитиме за 18-19°С. Клопи спочатку зосереджуватимуться в крайових смугах озимини, ховаючись в холодні дні в нижні яруси травостою, вузли кущення або під укриття (грудочки ґрунту, рослинні залишки). Візуально пошкодження проявляються в пожовтінні та відмиранні центрального листка або стебла, відставанні рослин в рості і розвитку. Колос пошкоджений біліє, утворюється білоколосиця. З метою попередження втрат урожаю навесні за наявності їх 2-4 екз./м? проводять крайові або вибіркові обприскування посівів навесні застосовують за перевищення порогу клопів 2-4 екз./м? залежно від умов, за яких доцільне запобігання кількісним втратам урожаю (густота рослин, їх фізіологічний стан, погодні умови). З цією метою проводять крайові або вибіркові обприскування Актарою 25WG, ВГ, 0,1-0,14 кг/га, Альфагардом 100, КЕ, 0,1-0,15 л/га, Бі-58 новим, к.е., 1,5 л/га, Бореєм Нео, КС, 0,15-0,3 л/га, Вантексом, Мк.с., 0,06-0,07 л/га, Данадимом Мікс, КЕ, 1,0 л/га, Децисом 100ЕС, КЕ, 0,1-0,15 л/га, Енжіо 247SС, КЕ, 0,18 л/га, Карате Зеоном 050СS, СК, 0,15 л/га, Фостраном, КЕ, 1-1,5 л/га, Протеусом 110ОД, МД, 0,5-0,75 кг/га, Фастаком, КЕ, 0,10-0,15 л/га, Ф’юрі, в.е., 0,1 л/га, біопрепаратами Агріінсекта, р., 0,5-3 л/га, Натургард, в.р., 0,3-1 л/га (дозволяються 4-кратні обробки), іншими.

Суха і тепла погода з недостатнім або нестійким зволоженням сприятиме розвитку фузаріозної кореневої гнилігельмінтоспоріозної. Чергування посухи та вологих періодів, перепади температур на фоні високої відносної вологості повітря посилюватимуть розвиток борошнистої роси, тепла і волога погода навесні – бурої листкової іржі, септоріозу. Важливим у ранньовесняний період є застосування агротехнічних заходів, направлених на підвищення стійкості рослин до захворювань. Передусім, це створення підвищеного рівня забезпеченості рослин фосфором і калієм, уникання надмірних доз азоту, позакореневі підживлення в фази кущення і молочної стиглості мікроелементами заліза, цинка, натрія, марганця, кобальта, барія. У фазі виходу в трубку здійснюють обприскування посівів Абакусом, мк.е, 1,25-1,75 л/га, Авіатором Xpro 225EC, KE, 0,8-1 л/га, Адексаром Плюс, КЕ, 0,5-1,5 л/га, Акулою, КЕ, 0,8-1,0 л/га, Альто Супер, к.е, 0,4-0,5 л/ га, Аканто Плюс 28, к.с., 0,5-0,75 л/га, Амістаром Тріо 225 ЕC, к.с, 1,0 л/га, Бонтімою 250ЕС, КЕ, 1,5-2 л/га, Вареоном 520, к.е., 0,6-1,0 л/га, Евіто Т, КС, 0,5-1 л/га, Елатусом Ріа 358ЕС, КЕ, 0,4-0,6 л/га, Імпактом К, к.с, 0,6-0,8 л/га, Капало, СЕ, 1,0-1,5 л/га, Магнелло 350ЕС, КЕ, 1,0 л/га, Осірісом Стар, КЕ, 0,75-1,5 л/га, Рексом Дуо, к.с., 0,4-0,6 л/га, Скайвеєм Xpro 275ЕС, КЕ, 1,0-1,25 л/га, Солігором 425ЕС, к.е., 0,7-0,9 л/га, Тілтом 250ЕС, к.е., 0,5 л/га, іншими згідно Переліку; біопрепаратами Агромар, Р., 1-5 л/га, Бактофіт, р.с., 2-3 л/га, Бізар, р., 4-6 л/га, Мікосан «В», в.р.к., 10-12 л/га, Планориз ВЛ, в.с., 2 л/га, Псевдобактерін-2 (Респекта), в.р., 0,5 л/га, Триходерма Бленд Bio-Green Microzyme TR, КС, 0,3-1,0 л/га, Фітопсин, с., 2-4 л/га, Фітоцид, р., 0,5-0,6 л/га, Фунгістоп, р.с., 1-2 л/га, або Альбіт ТПС, т.п.с., 0,04 кг/га.

Сходи гороху повсюди заселятимуть і пошкоджуватимуть бульбочкові довгоносики. Суха спекотна погода посилюватиме активність фітофагів. За небезпеки в період сходи-4 листки та чисельності жуків 10-15 екз./м? необхідне застосування Блискавкою, КЕ, 0,15-0,165 л/га, Карате 050ЕС, к.е., 0,1-0,125 л/га, Коннектом 112,5SC, КС, 0,4-0,5 л/га, іншими дозволеними препаратами.

Насіння сої для знищення збудників пероноспорозу, фузаріозу, церкоспорозу та інших хвороб протруюють перед сівбою фунгіцидними протруйниками: Бенефіс, МЕ, 0,6-0,8 л/т, Віал Траст, КС, 0,4-0,5 л/т, Максим Адванс 195FS, ТН, 1-1,25 л/т, Редіго М120FS, ТН, 0,8-1 л/т, Сферіко, ТН, 1-1,2 л/т, ТМТД, КС, 6-8 л/т, Февер 300FS, ТН, 0,2-0,4 л/т; від шкідників – Гаучо Плюс 466FS, ТН, 0,5 л/т, Команч WG, ВГ, 7,0 кг/т, Пікус 600, ТН, 0,3-0,5 л/т, Табу, КС, 0,4-0,6 л/т; комплексними – Селест Топ 312,5FS, ТН, 1,5-2 л/т, Стандак Топ, ТН, 1,0-2,0 л/т;

На багаторічних травах виходитимуть з місць зимівлі та живитимуться бульбочкові, люцерновий, великий конюшиновий довгоносики, різноманітні клопи. Боротьбу з бульбочковими довгоносиками починають за їх чисельності 5-8 екз./м? інсектицидами використовують Агростак Біо, КЕ, 0,15-0,25 л/га, Карате 050EC, к.е., 0,15 л/га, тільки на посівах насіннєвого призначення – Актеллік 500ЕС, КЕ, 1,0-1,5 л/га,  та інші.

Технічні культури

Звичайний буряковий довгоносик виходитиме з ґрунту за середньодобової температури від 6-7 ?С, а поверхні ґрунту – 15-17 ?С і вище. За масового виходу у сонячну погоду при температурі повітря 15…20?С. Зразу після виходу жуки розселятимуться з місць зимівлі пішим ходом, надалі – перельотами.

Сірий буряковий довгоносик  з’являється в посівах в період сходів-2 пари справжніх листків за теплої сонячної погоди.  Протягом квітня виходитимуть з місць зимівлі бурякові блішки, бурякова крихітка, щитоноски. Личинки бурякової листкової попелиці відроджуватимуться та розвиватимуться на рослинах – первинних господарях (бруслина, калина, жасмин). Проти комплексу шкідників сходів за перевищення ЕПШ (довгоносика звичайного – 0,2-0,3 екз./м? , сірого бурякового довгоносика – 0,2-0,5 екз./м? , піщаного мідляка – 0,3-0,5 екз./м?, блішок – 3-7 екз./м? , щитоносок – 0,7-1,2 екз./м? , крихітки – 1,5-2,5 екз./дм3 ґрунту) застосовують Актару 240SC, к.с., 0,09 л/га, Актеллік 500 ЕС, КЕ, 1-2 л/га, Данадим Мікс, КЕ, 1 л/га, Децис 100ЕС, КЕ, 0,1-0,25 л/га, Галіл, КС, 0,2-0,3 л/га, Моспілан, ВП, 0,075 кг/га, Маврік, ЕВ, 0,2-0,3 л/га, Протеус 110 ОD, МД., 1,0 л/га, Фастак, КЕ, 0,1-0,25 л/га, Ф’юрі, в.е., 0,15 л/ га, або інші інсектициди згідно Переліку. Для запобігання розвитку коренеїду за потреби слід проводити розпушування верхнього шару ґрунту у до- та післясходовий період. Ріпаки будуть  заселятися жуками ріпакового квіткоїда, стеблового капустяного та насіннєвого прихованохоботників, капустяних блішок. Волога погода сприятиме розвитку більшості хвороб ріпаку – альтернаріозу, фомозу, пероноспорозу, бактеріозу, білої та сірої гнилей.

Проти стеблового та насіннєвого прихованохоботників (ЕПШ 1-2 жуки/40 рослин за t° повітря >+12°С), ріпакового квіткоїда (ЕПШ 1-2 жуки/рослину під час утворення бутонів, 2-3 екз./рослину – під час збільшення бутонів, 5-6 екз./рослину – на початку цвітіння) ефективні Біскайя 240OD, МД, 0,3-0,4 л/га, Борей, КС, 0,1-0,14 л/га, Галіл, КС, 0,2-0,3 л/га, Децис f-Люкс 25ЕС, КЕ, 0,25-0,5 л/га, Каліпсо 480SC, КС, 0,20 л/га, Моспілан, ВП, 0,1-0,12 кг/га, Маврік, ЕВ, 0,2-0,3 л/га, Протеус 110 OD, МД, 0,5-0,75 л/га, Фастак*, КЕ, 0,10-0,15 л/га. Розвиток хвороб прикорочують Аканто Плюс 28, КС, 0,5-0,75 л/га, Альєттом 80WP*, ЗП, 1,2-1,8 кг/га, Альтерно, КЕ, 0,5-1,0 л/га, Евіто Т, КС, 0,5-1 л/га, Заміром, ЕВ, 1-1,5 л/га, Кустодія, КС, 1-1,2 л/га, Піктором, КС, 0,5 л/га, Пропульсом 250SE, СЕ, 0,8-0,9 л/га, Сетаром 375SC, КС, 0,3-0,5 л/га, Сіметрою 325SC, КС, 0,5-1 л/га, Супрімом, ЕВ, 1-1,5 л/га, Тріафером Т300, КС, 0,6-1 л/га, Ютакою, СЕ, 1-1,4 л/га.

Сходам соняшнику осередково шкодитимуть жуки сірого бурякового довгоносика,  піщаний мідляк, чорний та сірий  довгоносики. Для захисту сходів соняшнику від комплексу ґрунтових і наземних шкідників насіння перед сівбою протруюють препаратами Белем 0,8 мг, 10-12 кг/т, Вофатокс, КС, 3-5 л/т, Гаучо 70WS, ЗП, 10,5 кг/т, Космос 500, ТН, 0,06 л/п.о. (6,5 л/т), Круїзер 600FS, ТН, 5 л/т, Модесто Плюс 510FS, ТН, 8 л/т, Пончо 600FS, ТН, 4,5-7 л/т, Форс 200CS, СК, 2 л/т. За підвищеного ЕПШ жуків (понад 2 екз./м?) їх знешкоджують сумішами фосфорорганічних і піретроїдних препаратів у половинних нормах витрати.

Плодові насадження

В квітні продовжуватимуть вихід садові довгоносики (яблуневий квіткоїд, брунькоїд, казарка, букарка), масовий розпочнеться за середньодобової температури 10°С. Під час розпускання бруньок залишатимуть гнізда і живитимуться гусениці білана жилкуватого і золотогуза, насамперед у незахищених садах. Скрізь вихід гусениць яблуневої молі відбудеться за середньодобової температури вище 12°С. Гусениці непарного шовкопряда у приватних і лісопаркових насадженнях відроджуватимуться за середньодобової температури більше 6°С, а кільчастого – не менше 11°С. Відродження личинок розанової листокрутки розпочнеться за суми ефективних температур 50°С, а за 70°С набуде масового характеру. Заляльковування плодових пильщиків проходитиме за прогрівання ґрунту до 7-12°С на глибині 10 см, а літ розпочнеться у фазі відокремлення бутонів. Гусениці яблуневої плодожерки заляльковуватимуться за температури повітря понад 10°С. Літ метеликів почнеться в травні за суми ефективних температур 90-110°С. За температури повітря 5-10°С проходитиме відкладання яєць та відродження личинок яблуневої і грушевої листоблішок, відродження яблуневої попелиці. Розвиток червоного, бурого і звичайного павутинного кліщів розпочнеться під час відокремлення бутонів. За сухої жаркої погоди ймовірний спалах їх чисельності. Розвитку моніліального опіку на кісточкових культурах сприятиме прохолодна дощова погода (температура 10°С, наявність туманів, рос). За умов чергування зволоження і підсихання листків за температури 7°С (оптимальна 18-20°С) можливий значний розвиток парші яблуні і груші. Масовий розвиток борошнистої роси протягом вегетаційного періоду відбуватиметься за температури 18-25°С і високої вологості повітря.

Захист зерняткових порід. у фазу набрякання бруньок (температура повітря не нижче +4°С) дерева обприскують: проти комплексу хвороб – Айроном, ЗП, 6-18 кг/га, Блу Бордо, ВГ, 3,75-5 кг/га, Бордо МК, ВП, 15-18 кг/га; комплексу шкідників – емульсією препарату 30-Д, КЕ, 300-400 мл/20 л води. Норма витрати робочого розчину – 1000-1500 л/га (для забезпечення достатнього змочення). У насадженнях яблуні – Адмірал, КЕ, 0,6-0,8 л/га. Препарат Брунька, РР, 2 л/га, ефективний проти шкідників та парші, моніліозу, інших видів плямистостей.

Під час розпускання бруньок проти листогризучих шкідників (білан жилкуватий, золотогуз, листокрутки, яблунева міль) та жуків садових довгоносиків проводять обробки Актарою 25WG, ВГ, 0,14 кг/га, Воліамом Флексі 300SC, КС, 0,3-0,5 л/га, Децисом f-Люкс 25ЕС, КЕ, 0,25-0,5 л/га, Енжіо 247SC, КС, 0,18 л/га, Каліпсо 480SC, КС, 0,25-0,3 л/га, Конфідором 200SL, РК, 0,2-0,3 л/га, Люксом Максі, КС, 0,4 л/га, Мавріком, ЕВ, 0,2-0,6 л/га. Під час відокремлення бутонів проти квіткоїдів, пильщиків, молей, листокруток, шовкопрядів, медяниць, попелиць та парші, плодової гнилі і борошнистої роси дерева обприскують Актарою 25WG, ВГ, 0,14 кг/га, Воліамом Флексі 300SC, КС, 0,3-0,5 л/га, Каліпсо 480SC, КС, 0,2-0,3 л/га, Конфідором 200SL, РК, 0,2-0,3 л/га,