Підсумки роботи відділу ринкового та метрологічного нагляду упродовж І-го кварталу 2021 року

Відділ ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів     ГУ ДПСС в Житомирській області, здійснює контроль на підставі Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та Технічних регламентів. Здійснення належного контролю на споживчому ринку підвищує рівень захисту права споживачів на безпеку продукції, сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що допускають порушення вимог чинного законодавства, запроваджує мотиваційні механізми для здійснення суб’єктами господарювання самостійного контролю відповідності продукції встановленим вимогам.

Проведення заходів у сфері ринкового нагляду

Відповідно до Секторального плану державного ринкового нагляду на 2021 рік     спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду, здійснено 5 перевірок, з них:

  • 4 виїзних планових перевірки;
  • 1 позапланова перевірка, здійснена на підставі повідомлення про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик.

Проведеними перевірками, у 2-х суб’єктів господарювання встановлені порушення вимог чинного законодавства. Основною причиною невідповідності продукції є неналежне маркування вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

За результатами перевірок суб’єктам господарювання видано 13 Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з них:

-приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами – 1 рішення;

-тимчасової заборони надання продукції на ринку – 1 рішення;

– усунення формальної невідповідності – 2 рішення;

– заборони надання продукції на ринку – 9 рішень.

 За результатами аналізу повідомлень суб’єктів господарювання про виконання ними рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом обмеження надання продукції на ринку, скасовано 6 рішень.  Також, винесено 31 рішення  про внесення змін до рішення.

За наслідками виявлених порушень відповідно до ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» до суб’єктів господарювання застосовано господарських штрафів на загальну суму 272,0 тис.грн.

      Проведення заходів у сфері метрологічного нагляду

 Відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 26.11.2020р. № 778, спеціалістами відділу проведено 7 планових перевірок з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності. Порушення метрологічних вимог встановлено у 4-х суб’єктів господарювання, що складає 57,1%. Позапланових перевірок щодо виконання приписів проведено в кількості – 4, порушень не встановлено. Найбільш характерні приклади порушень метрологічних вимог – застосування ЗВТ не повірених.

Складено 4 протоколи на посадових осіб про адміністративні правопорушення    – за порушення застосування засобів вимірювальної техніки згідно ст. 171-1 КУпАП та винесено  у І-кварталі 2021 року  3 постанови на загальну суму – 0,153 тис.грн, які сплачені в повному обсязі до державного бюджету.

При проведенні перевірок обревізовано 503 одиниці засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких  6 одиниць, що складає 1,2 % визнано непридатними до застосування.

Відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», перевірки проводились у суб’єктів господарювання за такими видами діяльності:

 -забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

– контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

– торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем);

– контроль безпеки умов праці.