Результати державного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та водовідведення

Під наглядом Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області  знаходиться 224 об’єкти централізованого та 1567 об’єктів децентралізованого водопостачання, а також 66 об’єктів водовідведення.

З початку року спеціалістами Держпродспоживслужби  перевірено 201 об’єкт водопостачання, що складає 11,2% від кількості об’єктів водопостачання, у т.ч. обстежено 62 об’єкти централізованого та 139 об’єктів децентралізованого водопостачання.

Під час здійснення перевірок на предмет дотримання вимог санітарного законодавства порушення встановлено на 72 об’єктах водопостачання, що складає 35,8 % від усіх перевірених об’єктів. Кількість об’єктів централізованого водопостачання, на яких встановлено порушення – 35 та об’єктів децентралізованого водопостачання – 37.

Крім того, спеціалістами Держпродспоживслужби за звітний період перевірено 9 об’єктів водовідведення, за результатами перевірок на 6-ти встановлено порушення.

Відповідно до укладених договорів систематично здійснюється відбір та дослідження проб води питної за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками.

Так, з початку року за участі спеціалістів територіальних управлінь ГУ ДПСС в Житомирській області відібрано 189 проб питної води централізованого водопостачання. Досліджено за мікробіологічними показниками – 189 проби, відхилення склало 13,2 % та за санітарно-хімічними показниками – 189 проб, відхилення від гігієнічних норм склало 39,1 %.

Із джерел децентралізованого водопостачання досліджено 57 проб води питної, відхилення встановлено у 35 пробах (61,4 %), зокрема за санітарно-хімічними показниками не відповідало 43,8 % проб, за мікробіологічними показниками – 17,5 %.

Досліджено 27 проб води поверхневих водойм І категорії, відхилення виявлено в 23 пробах (85 %), зокрема за санітарно-хімічними показниками не відповідало 66,6 % проб, за мікробіологічними показниками – 18,5 %.

За результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) на підставі встановлених порушень санітарного законодавства територіальними управліннями ГУ ДПСС в Житомирській області ініційовано 14 засідань комісій ТЕБ та НС, де заслуховувались питання погіршення якості води, направлено понад 380 приписів, пропозицій, рекомендаційних листів тощо, накладено 13 штрафів на відповідальних осіб на суму 3315 грн.

Держпродспоживслужбою посилено державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, робота в даному напрямку продовжується.