Навчання щодо роботи в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю).

IMG_293211.01.2017 року в приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області  був проведений перший тур навчання спеціалістів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії  Ружинського, Попільнянського, Бердичівського, Андрушівського та Коростишівського районних управлінь. Навчання проводились фахівцями управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії  ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області  Семчуком О.М. та Онопченко В.В.  з метою опанування навиків роботи в Інтегрованій  автоматизованій  системі  державного  нагляду (контролю).IMG_2943

Інтегрована  автоматизована  система  державного  нагляду (контролю)    створюється    з    метою   забезпечення   суб’єктів
господарювання  та  органів  державної  влади,  органів  місцевого самоврядування   інформацією   про   заходи   державного   нагляду (контролю), яка включає відомості про:

IMG_2938-юридичних   осіб   –   найменування,   ідентифікаційний  код, місцезнаходження,  види діяльності, ступінь ризику від провадження господарської діяльності;

– фізичних осіб-підприємців  – прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний  номер  облікової картки платника податків, місце проживання,   види  діяльності,  ступінь  ризику  від  провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності;

-види   господарської  діяльності,  що  підлягають  державному нагляду (контролю);

– перелік  нормативно-правових  актів,  дотримання  вимог  яких перевіряється   під  час  здійснення  заходів  державного  нагляду
(контролю),  з  посиланням  на  офіційні  веб-сторінки відповідних органів державного нагляду (контролю);

– річні  плани проведення заходів державного нагляду (контролю) та   план   проведення   комплексних  заходів  державного  нагляду (контролю);

-звіти  про виконання річних та комплексного планів проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік;

– дату   і   номер   наказу   (рішення,  розпорядження),  місце здійснення  заходу, строки  здійснення,  тип, підставу та предмет здійснення   заходу, найменування   органу   державного  нагляду (контролю), що зазначені у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю);

–  результати  здійсненого  заходу державного нагляду (контролю) із зазначенням номера акта щодо виявлення або відсутності порушень
законодавства, посилання на відповідні вимоги законодавства у разі виявлення порушень;

– короткий  зміст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених   під час здійснених заходів державного нагляду
(контролю);

-застосовані до суб’єкта господарювання адміністративно – господарські  санкції  за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю);

-результати    оскарження   розпорядчих   документів   органів державного   нагляду   (контролю)   та  застосовані  до  суб’єктів господарювання адміністративно-господарські санкції.IMG_2934