Аспекти насіннєвого контролю виробництва насіннєвої картоплі.

В Україні згідно Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіннєвий матеріал картоплі відноситься до трьох категорій: до базове насіння – базове насіння – сертифіковане насіння: 1-2 покоління (генерації) еліти, 3 – тю репродукцію еліти використовують для посівів продовольчої картоплі. Згідно Інструкції  інспектування сортових посівів картоплі., де базова насіннєва картопля включає два класи – супереліти та еліти, і еліта розмножується 2 роки.            

Основні поняття та визначення які потрібно знати:                                   -насіннєва картопля – бульби або будь-який інший садивний матеріал, окрім насіння картоплі ботанічного виду Solanum tuberosum L, які на основі регулярної оцінки під час вирощування та сортування визнані в установленому порядку придатними для розмноження; 

– сортові якості – сукупність показників, що характеризують фіто санітарний стан рослин, чистоту сорту, типовість насіннєвої картоплі;

–  польове інспектування – оцінювання фітосанітарного стану та сортової чистоти (типовості) насінницьких посівів;                                        Акт інспектування – документ на насінницькі посіви картоплі встановленої форми, який відображає результати польового інспектування;  

 інспектування – оцінювання стану та сортової чистоти (типовості) посадок садивного матеріалу;                                                                   насіннєвий контроль – державний та внутрішньогосподарський контроль сортових і посівних якостей садивного матеріалу;                      ділянковий контроль – визначення сортової чистоти (типовості), а також встановлення сортових якостей насіннєвої картоплі, що проводиться шляхом його садіння на ділянках з наступною оцінкою рослин.  

          Насіннєву картоплю вводять в обіг після її сертифікації. Насіннєва картопля вважається сертифікованою, якщо вона відповідає вимогам нормативно-правових актів (ДСТУ 4013-2001,  ДСТУ 4014-2001) за сортовою чистотою і посівними якостями та належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України. При визначенні сортових і посівних якостей насіннєвого матеріалу використовуються єдині методи та лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація (ДСТУ 4014-2001). Норми сортових і посівних якостей насіннєвої картоплі встановлені ДСТУ 4013-2001.  Усі насінницькі посіви обов’язково підлягають польовому інспектуванню з оформленням акту інспектування сортових посівів. Здійснюють також бульбовий аналіз насіннєвої картоплі.    Розмноження сортової насіннєвої картоплі, одержаного з елітгоспів, здійснюється з дотриманням технології, оптимальної для даної ґрунтово-кліматичної зони.                                                                         Обов’язковим етапом внутрішньогосподарського контролю насіннєвих площ картоплі є прочистки а в деяких випадках контрольний аналіз на приховану вірусну інфекцію. Посіви супер-супереліти прочищають не менше 3 разів, починаючи тоді, коли рослини досягнуть висоти 15-20 см. На кожну прочистку складають акт. В той же час на всіх етапах вирощування насіннєвої картоплі у порядку сортозаміни та сортооновлення проводять 2-3 фітопатологічні прочистки, на які складають відповідний акт.               В разі використання садивного матеріалу, отриманого в культурі меристем in vіtro, контрольний аналіз на приховану вірусну інфекцію проводять у фазу бутонізації-цвітіння рослин.                                             Отже державний та внутрішньогосподарський контроль є основною  передумова ефективного насінництва картоплі.