Час польового оцінювання насінницьких посівів

рис2121Насіння – носій біологічних та фізичних властивостей рослин, перша ланка в ланцюзі, що веде до бажаного врожаю. Через насіння реалізуються набутки селекціонерів, утілені в нових сортах. А його якісне виробництво є запорукою великих врожаїв сільськогосподарських культур. Саме тому існує державний контролю  за виробництвом насіння на всіх його етапах.

Для виробників насіння розпочався етап польового оцінювання сортових посівів. Процедура проведення сертифікації та видачі сертифікатів, що засвідчують сортові і посівні якості насіння або сортові і товарні якості садивного матеріалу передбачена в Стаття 18. Проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу ЗУ «Про насіння та садивний матеріал» та  Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97.                                                                 

Польове оцінювання (апробація) насіннєвих посівів сільськогосподарських культур включає в себе ряд заходів призначених для визначення сортової чистоти (типовості), вмісту видової та сортової домішки, засміченості бур’янами, ураженості хворобами, ушкодженості (заселеності) шкідниками з метою встановлення придатності для використання урожаю на насінницькі цілі.   

Польовому оцінюванню підлягають насінницькі посіви сортів, гібридів та їх батьківських форм, занесених до Державного реєстру сортів рослин, призначених для поширення в Україні.                    

Кожен заявлений посів обстежують у натурі для підтвердження ідентичності сорту, перевіряють дотримання вимог технології виробництва насіння (попередники, межі посіву, просторова ізоляція, розмежування і т.д.), а також ступінь засміченості посіву бур’янами (карантинними, важковідокремлюваними, злісними), важковідокремлюваними (за очищення насіння) культурами, ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками.                        

Для  оцінювання рослин на ділянках використовують офіційний опис сорту, а також результати ґрунтового контролю насіння, яким засіяно даний посів (якщо такі дані передбачені).  

Залежно від результатів польового оцінювання посіву (після обрахунку показників) складають такі документи:                                                                                                               

– акт польового оцінювання – якщо посів за всіма показниками визнано придатним на насінницькі цілі;                                                                                                                              

– акт бракування посіву – якщо такий посів визнано непридатним (за будь якої причини) для використання урожаю з нього на насінницькі цілі і підлягає вибракуванню.           

Посів вибраковують з числа насінницьких, якщо встановлено:                                        

– грубі порушення ведення насінницької документації та факти фальсифікації;

– недотримання вимог щодо розміщення (попередник, просторова ізоляція, розмежування);           

– неможливість ідентифікації сорту;                                                                                  

– наявність карантинних об’єктів;                                                                                                  

– невідповідність сортової чистоти (типовості) та інших показників, що визначаються у процесі польового інспектування, зазначеним вимогам;                                    

– наднормативну ураженість рослин інфекційними хворобами;                             

– сильну пошкодженість (заселеність) шкідниками;                                                           

– високу засміченість важковідокремлюваними бур’янами та культурними рослинами.