Десикація насіннєвих посівів

У передзбиральний період у рослин сповільнюється ріст, майже не відбувається споживання поживних речовин, припиняється накопичення сухої маси, починається процес природної стиглості.

Десикація насінницьких посівів створює умови для рівномірного дозрівання культур на момент збирання врожаю, забезпечує знищення бур’янів. Швидке і рівномірне дозрівання посівів після десикації забезпечує оптимальну вологість насіння,  як наслідок, економляться витрати енергії на його досушування. Після десикації зменшуються  витрати на збирання врожаю, обмежується поширення хвороб, стає можливим оптимізувати терміни збирання врожаю. Десикація не впливає на якість насіння, його схожість та біологічний потенціал урожайності зберігається.

Нині використовують десиканти на основі диквату, глюфосинату амонію та гліфосату. Десикацію проводять на посівах соняшнику, льону, сої, пшениці, гороху, картоплі, насінників цукрових буряків, люцерни, конюшини та інших культур приблизно за 10 діб до збирання урожаю. Пришвидшення достигання сільськогосподарських культур на 2-3 тижні та звільнення після них полів стає можливим вчасно та ефективно підготувати такі поля під посів наступної культури у сівозміні. Завдяки цьому заходу створюються сприятливі умови для роботи збиральних машин. Під час збирання врожаю культур після десикації полегшується робота машин і механізмів у посівах.

Одночасно з десикацією поля звільняються від багаторічних бур’янів під наступні культури. Обприскування десикантами перед збиранням результативне за середнього та сильного ступенів забур’яненості. Особливо десикація ефективна за вологої погоди. Спосіб застосування десикантів – наземне обприскування, на великих площах – за допомогою авіації. Десикація додає роботи і витрат з вирощування, але в той же час можна побачити втрати в прокосах без обробки.

Авіаційне обприскування культур хімічними речовинами найкраще проводити в ясну тиху погоду, вранці або ввечері. Поля, які підлягають обприскуванню в напрямку вітру в бік посівів чутливих культур до вказаних препаратів, повинні бути на відстані не менш як 500 м, в протилежну сторону вітру – 100 м.  Оптимальна температура для застосування препаратів становить 10-20 градусів С. Використання препаратів в умовах знижених температур (менше +10С) сповільнює прояв візуальних ознак дії препаратів на рослини, однак не впливає на ефективність їх дії.

Спосіб проведення десикації визначається господарствами, виходячи з розмірів полів і регламенту використання препарату. Адже десикант може бути не зареєстрований для внесення авіаційним методом. Звичайні обприскувачі не завжди відповідають вимогам: із соєю незручно працювати із землі: стебла бувають досить високі, що заважає у першу чергу покрити всі рослини. Тому в останні роки набуває поширення обробка полів за допомогою малої авіації: дельтапланів і мотодельтапланів. Застосовувати дельтаплани при десикації дешевше на відміну від літаків за рахунок меншої витрати робочого розчину і палива, до того ж точність розподілу препарату вище, а імовірність ушкодження сусідніх посівів, навпаки, нижча.

Останнім часом широкого поширення набула тенденція використання препаратів на основі гліфосату в ролі десикантів. Але насправді вони не є такими, оскільки їх дія викликає загибель клітин, що супроводжується подальшим порівняно повільним їх висиханням природним шляхом. Особливо повільно висихають генеративні органи, які, як правило, і є метою вирощування культур. Принцип же дії десиканту полягає у тому, що клітина гине за рахунок розриву клітинної оболонки і зневоднення. Справжні десиканти штучним шляхом впливають на зниження вмісту вологи як в оброблених рослинах, так і в їх генеративних органах.

Використання ж гліфосатів для десикації посівів доцільно в таких випадках: для прискорення дозрівання і більш раннього одержання урожаю; з метою зниження вологості зібраного врожаю при високій засміченості посівів, коли потрібно знищити вегетуючі бур’яни; для уникнення дозрівання вегетативних органів бур’янів у посівах; для дефоліації посівів.

Десикацію посівів рекомендовано проводити за вологості насіння 45-50%. 

Основною ознакою повної стиглості культури є обпадання листків, підсихання і побуріння зелених частин рослин, відокремлення насіння від їх стулок, зниження вологості до 14-16%.

Прискорення процесу підсушування за допомогою десикації залишає менше часу для інтенсивності розвитку хвороб. Підсушуючи рослини культур, знищується джерело, на якому розвиваються деякі хвороби, зокрема і фітофтороз.

Таким чином, застосування десикації сприяє зменшенню вологості зерна та насіння, полегшує збирання урожаю, зменшує забур’яненість, а також втрати врожаю та витрати на доведення до стандарту зібраного насіння.