До уваги реалізаторів насіння та садивного матеріалу!

Доводимо до Вашого відома, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та в зв’язку з ліквідацією Держсільгоспінспекції України, функції і повноваження із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба України).

Відповідно нового законодавства контроль за додержання суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва на території Житомирської області здійснюється спеціалістами Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва, що є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Посадові особи, згідно статті 26 Закону, які здійснюють  державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва, у межах своїх повноважень при здійсненні заходів державного контролю мають право:

        – контролювати додержання суб’єктами  насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО;

        – давати обов’язкові для виконання суб’єктами насінництва та розсадництва вказівки про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва і визначити строк усунення виявлених порушень;

        – безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону;

        – ознайомлюватись з документацією щодо насінництва та розсадництва, відкривати будь-яку упаковку (контейнер) з насінням чи садивним матеріалом для відбору контрольних проб.

Згідно статті 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Сертифікат на насіння або садивний матеріал видається після проведення сертифікації в органах з оцінки відповідності уповноважених центральним органом виконавчої влади на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

На даний час на території України на відбір проб та сертифікацію насіння уповноважено ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». У Житомирській області на сьогодні  працюють його територіальні представництва.

Відповідно п. 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння  та/або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97,

кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами, документами згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур»

Згідно ДСТУ 4138-2002 до супровідних відносять ті господарські документи, які видає споживачеві виробник насіння (ДСТУ 2240):

 – «Атестат на насіння» – на оригінальне (добазове) та елітне  – (базове) насіння;

 – «Свідоцтво на насіння» – на насіння репродукцій (сертифіковане);

 – «Свідоцтво на гібридне насіння» – на насіння першого покоління гібридів.

Вимоги до маркування. На пакеті з фасованим насінням, призначеним для роздрібної торгівлі вказують (п.8.5. ДСТУ 6006:2008):

 – назву країни-виробника насіння, а також фірму, підприємця, тощо;

 – назву і товарний знак, юридичну адресу, де пакували насіння;

– № ліцензії;

 – культуру, сорт, гібрид, масу, або кількість насінин в пакеті, шт.;

 – номер насіннєвої партії, рік урожаю, схожість;

 – документ на насіння (назва, №);

 – коротку інформацію про культуру (сорт, гібрид, поради щодо вирощування).

Зазначені показники безпосередньо можуть наноситись на спожиткову тару методом механічного чи ручного штампування.

Фарби,якими наносять маркування,не повинні осипатися, бруднити руки.

Порядок реалізації насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів регламентується ДСТУ 6006:2008.

Відповідно п.12.2. цього стандарту кожну партію насіння під час відпускання супроводжують документами, які підтверджують гарантію якості насіння згідно ДСТУ 4138-2002 та Довідкою про сортові та посівні якості насіння (додаток И). Строк чинності документів за результатами аналізу щодо посівних якостей насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів становить 12 місяців, а упаковані у герметичну тару – 24 місяців.

У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння (під свою відповідальність).

 Законом України «Про насіння та садивний матеріал» передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть адміністративну відповідальність.