До уваги суб’єктів господарювання, які намагаються уникнути перевірок та чинять опір під час їх проведення

штрафВідповідно до ст.11 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»(далі Закон) під час здійснення заходів державного контролю державні інспектори та державні ветеринарні інспектори мають право безперешкодного доступу без попередження до потужностей під час їх роботи.

Законом визначено обов’язок оператора ринку допускати державних інспекторів, державних ветеринарних інспекторів та інших визначених цим Законом осіб до здійснення заходів державного контролю, за умови дотримання ними порядку здійснення державного контролю, передбаченого цим Законом.

За відмову в допуску посадової особи компетентного органу або його територіального органу до здійснення державного контролю з підстав, не передбачених законом, або інше перешкоджання її законній діяльності оператори ринку несуть відповідальність у вигляді накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі десяти мінімальних заробітних плат (37230 грн.), на фізичних осіб – підприємців – у розмірі семи мінімальних заробітних плат (2601 грн.), що визначеноп.17 ч.1 ст.65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».