До відома суб*єктів господарювання у сфері насінництва та розсадництва

РОЗЯСНЕННЯ ШНУРОВАЗ метою недопущення порушень законодавства в сфері насінництва та розсадництва, при веденні та зберіганні насінницької документації щодо кожного сорту, cпеціалісти відділу контролю в насінництві та розсадництві ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області надають роз’яснення щодо ведення та заповнення Шнурової Книги обліку насіння.

Усі виробники насіння (фізичні особи – підприємці та юридичні особи), які виробляють насіння, мають вести документацію по насінню, яка повинна зберігатися як документи суворого контролю. Шнурова книга містить усі відомості про насіння, яке використовується в господарстві. Акуратне і сумлінне її ведення запобігає знеособленню посівного матеріалу. За ведення шнурової книги персонально відповідають головний агроном господарства і агроном з насінництва.

Книга складається з двох розділів: 1. «Сівба і збирання врожаю», 2. «Зберігання і використання насіння». Для кожної культури в книзі виділяють окремі сторінки і записи ведуть по кожному сорту окремо.

Основними показниками при заповненні шнурової книги є потреба в насінні по культурах і сортах, яка визначається виробничо-фінансовим планом господарства; обов’язково вказується місце виробництва насіння, номер поля або звідки і коли воно завезене. Дані про якість висіяного насіння (колонки 5-10) беруть з актів апробації (якщо насіння власного виробництва) або з «Атестата», «Свідоцтва», «Сертифіката на насіння» (якщо насіння закуплене). В колонках 11 та 12 вказують прийоми передпосівної підготовки, масу обробленого пестицидами насіння та назву та дозу препарату.

Розрахункову норму висіву (колонка 14) визначають за загальноприйнятою методикою, виходячи з оптимальної кінцевої густоти стояння рослин (млн. шт./га), маси 1000 насінин та посівної придатності насіння.

Кількість висіяного насіння (колонка 15) беруть з накладних на відпущене насіння для сівби. Фактичну норму висіву (колонка 17) визначають діленням даних колонки 15 на величину засіяної площі (колонка 16).

Колонки 19-21 заповнюють зразу після закінчення збирання врожаю.

На підставі акта передачі-приймання в колонку 22 проставляють дату, а в колонку 23 – кількість переданого на зберігання насіння. Дані щодо його якості в колонки24-26 заносять з «Свідоцтва», «Атестату» або «Сертифікату на насіння».

У другому розділі книги в колонки 28-44 записують дані на підставі сортових документів, та документів про посівні якості насіння та накладних про його надходження і витрати.

Номер партії (колонка 29) повинен відповідати тому номеру засіку чи штабеля, в якому насіння фактично зберігається в насіннєсховищі.

У колонки 32-34 записують дані з акта апробації, якщо насінн власного врожаю, або з атестата, свідоцтва чи сертифіката на насіння, якщо воно завезене зі сторони. З документів про посівні якості насіння, виданих органом із сертифікації, заносять дані з колонки 35-41.Дані в колонки 42-44 записують з бухгалтерських документів (накладних на відпуск насіння)

Усі відомості в книзі ведуть по кожному сорту культури, і головний агроном господарства своїм підписом (на кожній сторінці) підтверджує правильність зроблених записів. Заборонено витирати цифри чи виправляти їх. Всі сторінки нумеруються і пломбуються.

Законом України «Про насіння та садивний матеріал» в статті 13 регулюється виробництво насіння та закріплені права та обов’язки суб’єктів насінництва та розсадництва. Особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із законом. Суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Зразок шнурової книги обліку насіння