Комплекснй захист насіння перед посівом.

Ні для кого не буде новиною, що кожна рослина має певний, закладений селекціонерами, генетичний потенціал урожайності. Проте чимало біотичних й абіотичних чинників не завжди дають змогу його розкрити. Адже маленька рослинка, що активно проростає із насінини, дуже чутлива не лише до високих чи низьких температур, надлишку чи браку вологи тощо, а й до ворожих оргазмів, що її оточують – грибів і бактерій, ґрунтових шкідників. Ситуація погіршується ще й через порушення сівозміни – 7-пільні  сівозміни вже більше виняток, ніж правило. Що, у свою чергу, призводить до нагромадження у ґрунті спільних для різних культур хвороб, які  впливають не лише на фітосанітарний стан поля, а й на їх продуктивність. У результаті тільки  на перших етапах проростання через несприятливі умови рослина може втратити понад 50% свою генетичного потенціалу врожайності.

Культури,  що часто повертаються на попереднє поле через два-три роки, особливо гостро відчувають  ці проблеми. Тому захистити рослину потрібно вже на етапі проростання, провівши передпосівну обробку насіння. При  чому з огляду на насиченість наших ґрунтів шкодочинними організмами надійний захист насіння та сходам може гарантувати багатокомпонентний протруйник чи суміш препарату – фунгіцидів й інсектицидів.

Безумовно, не можна ігнорувати і інсектицидний захист проростків. На жаль, багато господарств не вважають за потрібне обробляти насіння інсектицидом, вважаючи, що вони впливають на його схожість. Однак варто пам’ятати, що пошкодження посівів ґрунтовими шкідниками надалі позначиться не лише на густоті стояння, а й на зростанні забур’яненості, а отже і на врожайності. Тому питання має стояти тільки в правильному підборі інсектициду.

Надзвичайно  важливим на початковому етапі вегетації є повноцінне живлення молодої рослини. Навіть брак одного елемента жив­лення призведе до зменшення и продуктив­ності.  Тому обробка поживним комплексом макро-та мікроелементів сприяє покращеному живленню паростка на ранніх стадіях росту й розвитку, збільшує енергію проростання.

Для рослини, як і для людини, поява на світ є гормональним стресом. Експериментально  доведено, що на початкових етапах розвитку рослина відчуває брак певних гормонів, бо не може їх самостійно виробляти. А від гормонів росту залежить розвиток кореневої системи та тканин. Тому додаткова обробка насіння гормональними препаратами дає змогу вирівняти гормональний фон, допомогти рослині розвиватися, захистити тканину на початковому етапі розвитку від зовнішніх чинників.

Отже, комбінований захист насіння допомагає зберегти потенціал врожайності уже на ранніх етапах розвитку сільськогосподарських культур і нехтувати цим не варто.