Оперативне повідомлення щодо фітосанітарного стану сільськогосподарських рослин в господарствах Житомирської області станом на 16 травня 2019 року.

Фенологія культур

Озимий ріпак  –  цвітіння                                       Цукровий буряк – 2 пари листків

Озимі зернові  –  вихід в трубку                            Горох – трійчатий листок            Яра зернові –   початок кущіння                            Картопля – сходи (пагони)

Багаторічні трави  скошування                           Кукурудза – сходи

Сад – цвітіння, утворення зав’язі

 Кінець першої  та початок другої декади, травень місяць, характеризувався теплою погодою з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря коливалась в межах від + 8С? до +19С?.

На посівах озимих зернових  культур  продовжується  пошкодження  рослин злаковою попелицею 30% площі за чисельності 1-4екз/рослину, пошкоджено 3% рослин в слабкому ступені, заселення хлібною п’явицею становить 15% обстежуваної площі  за чисельності 0,6-2 екз/м?, пошкоджено 3%рослин в слабкому ступені.

   Посіви  ярих зернових культур (яра пшениця, ячмінь,овес)  в господарствах продовжують заселяти та шкодити хлібна смугаста блішка, за чисельності  3-4екз/м?, пошкоджено 3% рослин в слабкому ступені, крім того спостерігається літ шведської мухи за чисельності 2-3екз/100п.с.

 Посіви озимих зернових культур переважно уражені  сетпоріозом, борошнистою росою, бурою листковою іржею, кореневими гнилями. Ураження посівів озимої пшениці септоріозом становить 5% уражених рослин за розвитку хвороби 0,1-0,6% на площі 17%, ураження  борошнистою росою  становить 12% уражених рослин за розвитку хвороби 0,2% , 10%, розвиток кореневих гнилей  становить 3% уражених рослин.

На посівах озимого ріпаку продовжується розвиток стеблового прихованохоботника  яким заселено 15% обстежених площ, заселено 3% рослин, пошкоджено 3-5% рослин. Ріпаковим квіткоїдом заселено 22% площ, заселено 5% рослин, пошкоджено 4% в слабкому ступені. Капустяними блішками заселено близько 20% площ, за чисельності 2-4екз м?, ними пошкоджено 8% рослин в слабкому ступені. Бактеріозом уражено 2,5-3% рослин, розвиток хвороби становить 0,1%. Також при обстеженні виявлені прояви фомозу  яким уражено 0,7-3% рослин, борошнистою росою уражено 5% рослин.

В Ружинському районі при обстеженні гороху на площі 80га, виявлено розповсюдження  бульбочкового довгоносика 1-2,5 екз/м?, яким пошкоджено 2-4% рослин. Також в районі було обстежено посіви цукрових буряків на площі 100 га. При обстеженні в крайових смугах виявлено сірого бурякового довгоносика 0,1екз/м? та бурякові блішки 1-2 екз/м?. Господарства провели захисні міроприємства на посівах тому більшість шкідників було знайдено загиблими.

 На сходах соняшника виявлено заселення посівів сірими буряковими довгоносиками 0,1 екз/м?  який пошкодив 0,2-0,5% рослин. Також  дротяники 1-2екз/м?.

 Плодовому саду завдає шкоди  сірий брунькоїд за чисельності 3-5екз/дерево,пошкоджено 2% листків в слабкому ступені, яблуневий квіткоїд, за чисельності 7екз/дерево, пошкодивши 5-8% бутонів і квіток, листків в слабкому і середньому ступені, личинкою яблуневої попелиці,  заселено 40%, за чисельності 10екз/листок, пошкодивши  5% листків в слабкому ступені, крім того, продовжується розвиток борошнистої роси, уражено 3% листових розеток, паршою уражено 4% дерев,3% листя за розвитку хвороби 0,2%.

Повсюди продовжується  літ травневого хруща, в полі зору в вечірні години спостерігається  2-3екз/ імаго за 1хвилину, найбільш висока їх чисельність спостерігається  в лісосмугах (лісових насадженнях). Личинки хрущів також спостерігаються на інших сільськогосподарських культурах зокрема на ярині, де їх чисельність становить від 0,4-2екз/м?.

Продовжується заселення картоплі колорадським жуком 2%рослин за чисельності 1-3екз/рослину.

На присадибних ділянках, городині (редька, капуста) виявлені хрестоцвітні блішки 7-8 шт/м?.