Перевірене насіння сої — запорука врожаю

45Для аграріїв України однією з основних культур на сьогодні є соя. Зацікавленість в ній зростає й надалі, оскільки відкриваються нові можливості для її збуту за кордон, і особливо це стосується такої країни, як Китай – найбільшого імпортера сої у світі.Останні роки попит на сою незмінно високий, а потреба в ній і продуктах її переробки збільшується з кожним роком.

 Основні аспекти посіву насіння сої

        Сіють сертифікованим чи кондиційним насінням, тобто насінням, перевіреним  в атестованих чи акредитованих лабораторіях по визначенню посівних якостей насіння. Сорт насіння сої згідно Закону України «Про насіння та садивний матеріал» має бути занесеним до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. В умовах України краще вирощувати скоростиглі сорти з потенціалом урожайності до 30 ц/га.

Для знезараження від збудників хвороб насіння обробляють дозволеними фунгіцидами за дві неділі до посіву. 

 Способи сівби

        Сою сіють широкорядним способом. Ранньостиглі сорти потребують меншої площі живлення, тому їх висівають з міжряддями 45 см, середньоранні – і середньостиглі – 60 см, високорослі середньопізні й пізньостиглі – 70 см. Є рекомендації застосувати суцільний рядковий спосіб, загущуючи до 800-900 тис. рослин на 1 га. Соя при цьому не гілкується, швидше росте і достигає, що важливо для північних областей. Посіви із звуженими міжряддями та суцільні рядкові забезпечують урожайність 28-30 ц/га, що на 2-3 ц/га більше, ніж при широкорядних посівах.

Глибина сівби

        У зв`язку з тим, що під час проростання соя виносить сім`ядолі на поверхню ґрунту, вона досить чутлива до глибини загортання насіння. Оптимальна глибина загортання насіння 4-5 см. На важких запливаючих ґрунтах, в умовах достатнього зволоження сіють на глибину 3-4 см. За умов недостатнього зволоження глибше – 5-6 см.

Норма висіву

         Норма висіву сої залежить від особливостей сорту, грунтово-кліматичних умов районів її вирощування, якості посівного матеріалу. Норма висіву в Лісостепу й Полісся становить 600–750 тис. схожих насінин/ га, при недостатньому зволоженні — 450–500, а у Степу — 300–450 тис. схожих насінин/ га. Варто зазначити, що норму висіву ранньостиглих сортів необхідно збільшувати, а пізньостиглих — зменшувати. Вагову норму встановлюють, залежно від маси 1000 насінин, посівних якостей насіння (зазначені в документах на насіння), яка коливається у межах 70–130 кг/га.

           Строки сівби

       Сіють  при прогріванні ґрунту до температури 10–15 °C. Спочатку висівають пізньостиглі сорти, потім — швидкостиглі.      

        При дуже ранній сівбі в холодний ґрунт сходи затримуються, знижується польова схожість, насіння пошкоджується шкідниками і хворобами, урожай зерна зменшується.

             Отже, запорукою отримання хорошого врожаю є посів перевіреним  насінням сої на посівні якості насіння.