Підсумки роботи метрологічного нагляду за 9 місяців 2019 року

Відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 26.11.2018р. № 964, спеціалістами відділу протягом 9 місяців 2019 року проведено 18 планових перевірок з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності. Порушення метрологічних вимог встановлено у 13-ти суб’єктів господарювання, що складає 72,2%. Позапланових перевірок щодо виконання приписів проведено в кількості – 13. Проведеними позаплановими перевірками, порушень не встановлено

При проведенні перевірок обревізовано 1452 одиниць засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких 40 одиниць, що складає 2,8 % визнано непридатними до застосування.

Відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», перевірки проводились у суб’єктів господарювання за такими видами діяльності:

 -забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

-контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

– торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем);

– контроль безпеки умов праці                 

– контроль стану навколишнього природного середовища.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону, законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів  подавати законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

Перелік категорій законодавчо регульовані ЗВТ, що підлягають періодичній повірці, затверджено ПКМУ від 04.06.2015 № 374.

На завершення, слід зазначити, що суб’єктам господарювання необхідно постійно стежити за змінами у сфері метрології та не порушувати вимог законодавства, адже з низькою якістю продукції вони неможливо конкурувати як на європейському, так і на внутрішньому ринку.