Підсумки роботи ринкового та метрологічного нагляду ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області за 2018 рік

Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про  державний  ринковий  нагляд  і контроль нехарчової продукції» державний ринковий   нагляд – діяльність  органів  ринкового  нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Здійснення належного контролю на споживчому ринку підвищує рівень захисту права споживачів на безпеку продукції, сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що допускають порушення вимог чинного законодавства, запроваджує мотиваційні механізми для здійснення суб’єктами господарювання самостійного контролю відповідності продукції встановленим вимогам.ринковий

Відповідно до Секторального плану державного ринкового нагляду на 2018 рік     спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду, здійснено 57 перевірок,   з них:

– 50 виїзних планових перевірок;

– 6 позапланових перевірок, здійснено відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» на підставі повідомлення про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик;

– 1 позапланова перевірка на підставі звернення споживача та погодження Державної Регуляторної Служби України перевірку проведена на АЗС, щодо дотримання метрологічних вимог до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації відповідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності. Проведеною перевіркою на АЗС, не виявлено експлуатацію не повірених засобів вимірювальної техніки.

Проведеними перевірками, у 50-ти суб’єктів господарювання встановлені порушення вимог чинного законодавства. Основною причиною невідповідності продукції є неналежне маркування вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

       За результатами проведення фахівцями органу ринкового нагляду перевірок щодо якості нехарчової продукції в межах Житомирської області відзначається, що левова частина такої продукції як дитячі іграшки, побутова техніка, освітлювальна апаратура, радіообладнання (мобільні телефони) вироблено та імпортовано з КНР.

Згідно п.4 ч. 1 ст. 11 вищезазначеного Закону, перевірена продукція з встановленими порушеннями, відправлялась до лабораторій для проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпечності нехарчової продукції на відповідність вимогам національних стандартів, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Так, наприклад, згідно протоколу випробувань лабораторних досліджень та на підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція чайник електричний 1,7л, модель МТ – 1855G,   ТМ «Monte», не відповідає вимогамДСТУ EN 60335-2-15:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин (EN 60335-2-15:2002; A1:2005; A2:2008; A11:2012; A11:2012/AC:2013, IDT) та становить високий рівень загрози. Також, було виявлено невідповідність дитячого взуття, дитячих іграшок, кабельної продукції. 

 За результатами узагальнення матеріалів щодо проведених перевірок:

– надіслано до Департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби України   47 оперативних сповіщень про продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам та загальним вимогам щодо безпечності.

Частиною 1 ст. 4 Закону України «Про  державний  ринковий  нагляд  і контроль нехарчової продукції» передбачено, що метою здійснення ринкового нагляду є вжиття  обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним  інформуванням про це громадськості  щодо  продукції,  яка  при   її   використанні   за призначенням   або  за  обґрунтовано  передбачуваних  умов  і  при належному  встановленні  та  технічному  обслуговуванні  становить загрозу  суспільним  інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.  

Через невідповідність продукції вимогам технічних регламентів суб’єктам господарювання видано  150 Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом:

-приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами;

-усунення формальної невідповідності;

-тимчасової заборони надання продукції на ринку;

– заборони надання продукції на ринку.

  За розповсюдження продукції, що не відповідає вимогам Технічних регламентів до суб’єктів господарювання застосовано штрафні санкції, згідно статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» на загальну суму       440 700,00 грн. та стягнуто до державного бюджету – 433 100 грн. Окрім того, стягнуто через Державну виконавчу службу адміністративний штраф в сумі – 0,170 тис.грн.    за    2017 рік.

      За поточний період відібрано зразків продукції для проведення лабораторних досліджень в кількості – 33 одиниці, на загальну суму 5 421,50 грн.

Згідно висновків результатів випробування лабораторій, встановлено 27 зразків продукції,  які не відповідають вимогам нормативно – правових актів. Загальна вартість проведених експертиз склала –  65 941,77 грн. Вартість експертиз за результатами яких встановлено неналежність склала – 43 888,39 грн. Затрати на транспортування відібраних зразків  – 828,00 грн. Суб’єктами господарювання в поточному періоді відшкодовано коштів за зразки та проведення експертиз, на загальну суму – 39 251,39 грн.