Підсумки роботи ринкового та метрологічного нагляду ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області за 6 місяців 2020 року

Спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів   ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області здійснюють контроль на підставі Законів України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та Технічних регламентів. Здійснення належного контролю на споживчому ринку підвищує рівень захисту права споживачів на безпеку продукції, сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що допускають порушення вимог чинного законодавства, запроваджує мотиваційні механізми для здійснення суб’єктами господарювання самостійного контролю відповідності продукції встановленим вимогам.

Спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду, здійснено    всього 37 перевірок,  з   них:

18 перевірок характеристик продукції (12 планових та 6 позапланових)

відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Технічних регламентів. У 16-ти суб’єктів господарювання встановлені порушення вимог чинного законодавства, що складає 88,9 %.

19 перевірок (11 планових та 8 позапланових) на дотримання  метрологічних вимог до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації відповідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.     У 8-ми суб’єктів господарювання різної форми власності встановлено експлуатацію не повірених засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що складає від загальної кількості перевірок – 72,7 %.  Під час проведення 8-ми позапланових перевірок щодо виконання приписів,  порушень не встановлено.   

Проведення заходів у  сфері ринкового нагляду

Під час здійснення перевірок характеристик продукції у сфері ринкового наглядуу суб’єктів господарювання, що займаються розповсюдженням продукції, а саме:

електричне та  електронне обладнання в тому числі низьковольтне, радіообладнання телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання, кабельна продукція, іграшки для дітей, лампи побутового використання (електричні лампи розжарення, освітлювальна апаратура),

перевірено 315 одиниць продукції, з них 88 одиниць  не відповідає вимогам Технічних регламентів на суму  17,3 тис.грн.

Основні види порушень, виявленні при перевірках:

– відсутність знаку відповідності технічним регламентам;

– невідповідність маркування вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, а саме: відсутність інформації про найменування, адресу виробника, імпортера (уповноваженої особи), невідповідність вимогам законодавства про мови, не нанесення попередження про безпечне використання продукції, не зазначено дату виготовлення, не зазначено тип, номер партії, серійний номер або інший елемент, який дає змогу ідентифікувати продукцію  в ланцюгу постачання  тощо.

За результатами проведених перевірок:

– через невідповідність продукції вимогам технічних регламентів суб’єктам господарювання видано – 52 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку.

За розповсюдження продукції, що не відповідає вимогам Технічних регламентів до суб’єктів господарювання застосовано штрафні санкції, згідно статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»  на загальну суму 429,3 тис.грн. та стягнуто до державного бюджету – 136,9 тис.грн. Застосовано адміністративний штраф в сумі – 0,680 тис.грн.

Проведення заходів у  сфері метрологічного нагляду

При проведенні перевірок у сфері метрологічного нагляду обревізовано   1295 одиниць засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких 17 одиниць, що складає 1,3 % визнано непридатними до застосування (наприклад: манометри, неавтоматичні зважувальні прилади, вологоміри, гігрометри, гігрографи, дозатори медичні піпеткові та поршневі  тощо).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» перевірки проводились у суб’єктів господарювання за такими видами діяльності:

 -забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

-контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

-торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем);

– контроль безпеки умов праці.                         

За результатами метрологічного нагляду ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області вжиті наступні заходи:

–   видано 8 приписів про усунення порушень метрологічних вимог;

–   складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності;

– винесено 8 постанов по справі про адміністративне правопорушення.

За експлуатацію не повірених засобів вимірювальної техніки, що не відповідала вимогам  ч.3 ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  до відповідальних осіб застосовано штрафні санкції згідно ст. 171-1 КУпАП  на загальну суму – 0,408 тис. грн.