Підсумки роботи ринкового та метрологічного нагляду ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області за 9 місяців 2019 року

Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про  державний  ринковий  нагляд  і контроль нехарчової продукції» державний ринковий   нагляд – діяльність  органів  ринкового  нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

На підставі Секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік та плану здійснення з ринкового нагляду на  І, ІІ, ІІІ – квартали 2019 року, спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду, здійснено 59 перевірок, з них:

– 50 виїзних планових перевірок;

-9 позапланових перевірок, здійснено на підставі повідомлення про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик.

Проведеними перевірками, у 47 суб’єктів господарювання встановлені порушення вимог чинного законодавства. Основною причиною невідповідності продукції є неналежне маркування вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

       За результатами проведення фахівцями органу ринкового нагляду перевірок щодо якості нехарчової продукції в межах Житомирської області відзначається, що левова частина такої продукції як дитячі іграшки, побутова техніка, освітлювальна апаратура, радіообладнання (мобільні телефони) вироблено та імпортовано з КНР.

Згідно п.4 ч. 1 ст. 11 вищезазначеного Закону, перевірена продукція з встановленими порушеннями, відправлялась до лабораторій для проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпечності нехарчової продукції на відповідність вимогам національних стандартів, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Так, наприклад, згідно протоколу випробувань лабораторних досліджень та на підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція іграшка брязкальце «Корова», артикул: 8815 А,

за показником маркування не відповідала вимогам: – п.7.1 EN 71-1:2014, ДСТУ  EN  71-1:2016 (EN 71-1:2014, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості»; Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018р. № 151; 
-за вмістом свинцю не відповідала вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженим ПКМУ від 10.03.2017р. № 139

та становить високий рівень загрози.

Також, було виявлено невідповідність електричного обладнання (вентилятор, електричний чайник, фен). 

Відібрано зразків продукції для проведення лабораторних досліджень в кількості – 30 одиниць, на загальну суму  4 664,90 грн. За висновками результатів випробування лабораторій, встановлено 27 зразків продукції,  які не відповідають вимогам нормативно-правових актів, вартість яких склала – 68 604,73 грн. Суб’єктами господарювання в поточному періоді відшкодовано коштів за зразки, транспортування та проведення експертиз, на загальну суму – 66 354,60 грн.

Частиною 1 ст. 4 Закону України «Про  державний  ринковий  нагляд  і контроль нехарчової продукції» передбачено, що метою здійснення ринкового нагляду є вжиття  обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним  інформуванням про це громадськості  щодо  продукції,  яка  при   її   використанні   за призначенням   або  за  обґрунтовано  передбачуваних  умов  і  при належному  встановленні  та  технічному  обслуговуванні  становить загрозу  суспільним  інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.  

Через невідповідність продукції вимогам технічних регламентів суб’єктам господарювання видано  167 Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом:

-приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами;

-тимчасової заборони надання продукції на ринку;

– усунення формальної невідповідності;

– заборони надання продукції на ринку.

 За розповсюдження продукції, що не відповідає вимогам Технічних регламентів до суб’єктів господарювання застосовано штрафні санкції, згідно статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» на загальну суму 590,9 тис.грн. та стягнуто до державного бюджету – 401,3 тис.грн. Застосовано адміністративний штраф в сумі – 0,170 тис.грн.

 Окрім того, відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 26.11.2018р. № 964, спеціалістами відділу протягом  9 місяців 2019 року проведено 18 планових перевірок з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності. Порушення метрологічних вимог встановлено у 13-ти суб’єктів господарювання, що складає 72,2 %. Позапланових перевірок щодо виконання приписів проведено в кількості – 13. Проведеними позаплановими перевірками, порушень не встановлено

При проведенні перевірок обревізовано 1452 одиниць засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких 40 одиниць, що складає 2,8 % визнано непридатними до застосування.

Відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», перевірки проводились у суб’єктів господарювання за такими видами діяльності:

 -забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

– контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

– торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем);

– контроль безпеки умов праці

– контроль стану навколишнього природного середовища.