Підсумки роботи ринкового та метрологічного нагляду ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області за 9 місяців 2020 року

Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про  державний  ринковий  нагляд  і контроль нехарчової продукції» державний ринковий   нагляд – діяльність  органів  ринкового  нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

На підставі Секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік  та плану здійснення з ринкового нагляду за 9 місяців 2020 року, спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду, здійснено 33 перевірки, з них:

21 виїзна планова перевірка;

12 позапланових перевірок, здійснено на підставі повідомлення про продукцію,   що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик, дані яких занесено до національної інформаційної системи державного ринкового нагляду.

  •    1 (одна) позапланова перевірка здійснена за повідомленням  від митного органу.

Проведеними перевірками, у 30 суб’єктів господарювання встановлені порушення вимог чинного законодавства, що складає – 90,9%. Основною причиною невідповідності продукції є неналежне маркування вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів.

       За результатами проведення фахівцями органу ринкового нагляду перевірок щодо якості нехарчової продукції в межах Житомирської області відзначається, що левова частина такої продукції як дитячі іграшки, побутова техніка, освітлювальна апаратура вироблено та імпортовано з КНР.

Згідно п.4 ч. 1 ст. 11 вищезазначеного Закону, перевірена продукція з встановленими порушеннями, відправлялась до лабораторій для проведення незалежної експертизи (випробувань) якості та безпечності нехарчової продукції на відповідність вимогам національних стандартів, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Так, наприклад, згідно протоколу випробувань лабораторних досліджень та на підставі розробленого органом ринкового нагляду сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що продукція Іграшка «LOL SURPRISE!», артикул N0.ВВ260,  дата виготовлення, торгова марка, найменування та контактна поштова адреса виробника, імпортера – відсутні,  а маркування містить лише  Made in China., не відповідає вимогам:     

  • п. п. 10, 11, 19, 38, 44 та п. п. 50, 35   додатка 2  Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28.02.2018 року № 151. Критерії гігієнічних небезпек встановлені вимогами п. 3.6 ДСанПін 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей»;  п.6 а)  ДСТУ EN 71-1:2018 (EN 71-1:2014 +А1:2018, IDT) «Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості» та становить середній рівень загрози.

Також, було виявлено невідповідність електричного обладнання  (електричний насос). 

Відібрано зразків продукції для проведення лабораторних досліджень в кількості –  9 одиниць, на загальну суму  3 818,00 грн. За висновками результатів випробування лабораторій встановлено 7 (од.) зразків продукції,  які не відповідають вимогам нормативно – правових актів, вартість яких склала – 33 402,00 грн. Суб’єктами господарювання в поточному періоді відшкодовано коштів за зразки, транспортування   та проведення експертиз, на загальну суму – 36 496,00 грн.

Частиною 1 ст. 4 Закону України «Про  державний  ринковий  нагляд  і контроль нехарчової продукції» передбачено, що метою здійснення ринкового нагляду є вжиття  обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним  інформуванням про це громадськості  щодо  продукції,  яка  при   її   використанні   за призначенням   або  за  обґрунтовано  передбачуваних  умов  і  при належному  встановленні  та  технічному  обслуговуванні  становить загрозу  суспільним  інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.  

Через невідповідність продукції вимогам технічних регламентів суб’єктам господарювання видано  110 Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом:

-приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами -37;

-тимчасової заборони надання продукції на ринку – 28;

– усунення формальної невідповідності – 36;

– заборони надання продукції на ринку – 9.

 За розповсюдження продукції, що не відповідає вимогам Технічних регламентів  до суб’єктів господарювання застосовано штрафні санкції, згідно статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» на загальну суму       820,3 тис.грн.  Застосовано адміністративний штраф в сумі – 0,680 тис.грн.

 Окрім того, відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, затвердженого наказом Держпродспоживслужби від 28.11.2019р. № 1160, спеціалістами відділу протягом 9 місяців 2020 року проведено 12 планових перевірок  з метрологічного нагляду щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності. Порушення метрологічних вимог встановлено у 9-ти суб’єктів господарювання, що складає 75,0 %. Позапланових перевірок щодо виконання приписів проведено в кількості – 9. Проведеними позаплановими перевірками, порушень не встановлено

При проведенні перевірок обревізовано 1339 одиниць засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), з яких 19 одиниць, що складає 1,4 % визнано непридатними до застосування.

Відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», перевірки проводились у суб’єктів господарювання за такими видами діяльності:

 -забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

– контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

– торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем);

– контроль безпеки умов праці.