Поради спеціалістів щодо проведення кампанії осінньої оранки

тракДосвідчені фермери завжди намагаються не залишати свої землі необробленими з осені, вдаючись до осінньої оранки. Бо знають, що зяблевий обробіток грунту дає ряд переваг: так краще зберігається волога, так можна раніше розпочати весняно-польові роботи.

Переорані з осені бур’яни чи сидеральні культури до весни перегнивають, додатково розпушуючи і підживлюючиґрунт.   Час, коли слід починати готувати трактор і плуг для проводження орної кампанії, визначається індивідуальними факторами: умовами клімату, біологічними особливостями висівних культур, а також – планом господарства. Вибір вдалого моменту її проведення – одна з головних умов ефективної тривалості всієї висівної кампанії і підвищення загальної родючості грунту. При ранній оранці, грунт може бути перенасичений глибами, а пізня обробка може призвести до руйнування його структури.

Оранка – це процес обробки грунту плугом з допомогою механічних пристроїв (наприклад, трактору), під час якого відбувається його подрібнення, перевертання та розпушення. Залежно від глибини, можна виділити мілку (глибина до 20 сантиметрів), звичайну (20-22 сантиметри включно), глибоку (понад 22 сантиметри) і плантажну оранку (понад 40 сантиметрів).

При мілкій оранці збільшується забур’яненість полів і відбувається поступове збідніння грунту. Глибока і звичайна оранки допомагають господарям поліпшити стан землі і її родючі властивості. Ідеальним для території України вважають почергове поєднання усіх вищезгаданих видів.

Найдосконалішою є культурна оранка (обробка грунту плугом з передплужником). Передплужник  встановлюється перед кожним корпусом плуга і зрізає верхній земляний шар, скидаючи його на дно борозни. Такий вид оранки надзвичайно сприятливий для запобігання брилистості та гребинястості грунту, а також – загортання бур’янів і післяжнивних решток. Проте, культурна оранка підходить лише для тих грунтів, в яких глибина шару для орки складає не менше двадцяти сантиметрів. Також, на якість оранки надзвичайно вливає її глибина і строки проведення. Один з найпоширеніших видів грунтової обробки – зяблева осіння оранка. Після неї у земляній масі починає відновлюватися грунтова структура і нагромаджується волога. Грунти, після зяблевої оранки, менш піддаються впливу хвороб і шкідників. Проведення такої оранки позитивно  впливає на загальний план виконання посівних робіт навесні, адже суттєво зменшують навантаження на його виконавців. Урожай, практично вдвічі, перевершує в своїх об’ємах аналогічний, який збирається після інших способів обробки поля. Весняна оранка застосовується лише на легких грунтах, заплавного та гранулометричного типів.

Орну кампанію слід розпочинати лише при повній дозрілості грунту (40-60% вологості). Тоді трактори витрачають найменше тяглової енергії, а земля набагато краще піддається обробці.

Для нечорноземної зони провідне значення має поглиблення орного шару. Однак, при неправильному застосуванні, воно може призвести до повністю протилежних результатів. Поглиблення слід проводити задовго до посіву. Ідеальний час для цього процесу – зяблева осіння оранка. Під час поглиблення слід не забувати удобрювати грунт, проводити вапнування і гіпсування.