Право споживача на отримання якісних перукарських, манікюрних, педикюрних та інших послуг.

4368578-3Сьогодні спектр послуг, що їх надають чисельні перукарні, салони чи навіть центри краси дуже різноманітний: від манікюру до найновітніших процедур та технологій із догляду.                Усі стосунки між майстрами салонів і перукарень та споживачами послуг регулюються основними нормативно-правовими актами: Законами України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Правилами побутового обслуговування населення», «Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг», «Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів», тощо.

Громадяни мають право на безпечні умови побуту, зокрема, на побутові послуги, які надаються салонами краси та отримання повної інформації про послугу, якою збираються скористатися. Згідно Закону України «Про захист прав споживачів» суб’єкт господарювання, що надає послугу, зобов’язаний надати споживачу вичерпну інформацію про послуги, які надаються, достатню для того, щоб клієнт мав змогу зробити усвідомлений вибір. На практиці це означає працівники останнього мають довести до відома клієнтів саму процедуру здійснення послуги, препарати та обладнання, які застосовуються під час надання послуги, їх виробника, повідомити про можливі побічні ефекти від застосування препаратів, протипоказання на них, на вимогу споживача надати сертифікати якості на ці препарати та обладнання. Споживач має право перевірити строк придатності цих препаратів.

Організаційні засади провадження діяльності з надання побутових послуг.Органи які виконують державні функції у сфері стандартизації, оцінювання відповідності продукції, систем якості та державного нагляду за дотриманням вимог стандартів, норм і правил також проводять сертифікацію послуг.

В нашій державі послуги салонів краси та перукарень не підлягають обов’язковій сертифікації, але заклади, які претендують на звання кращих, теж почали проходити цю процедуру на добровільних засадах. У процесі сертифікації враховують різноманітні аспекти діяльності підприємства: відповідність приміщення вимогам НД, наявність рівномірного природного освітлення, асортимент та якість надання послуг, кваліфікація персоналу, рівень оснащення, відповідність використовуваного обладнання вимогам дозвільних документів, використання зареєстрованих медичних технологій, наявність сертифікатів відповідності на парфумерно-косметичну продукцію, відсутність задокументованих скарг та нарікань на роботу закладу тощо. Отже, наявність сертифіката відповідності в закладі у сфері послуг – це практичне підтвердження стабільної якості надання послуг.

Обов’язковою умовою надання побутових послуг є їх безпечність для життя і здоров’я клієнтів. Але, одна справа – зіпсований настрій, і зовсім інша – якщо через некомпетентних косметологів, дерматологів і перукарів ви ризикуєте власним здоров`ям. Як повернути гроші за неякісні послуги та покарати недобросовісний салон?

Якщо споживача з якихось причин не задовольняють послуги закладу, споживач має право, за Законом України «Про захист прав споживачів» вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у наданій послузі у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни наданої послуги;

3) безоплатного повторного надання послуги;

4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків наданої послуги своїми силами чи із залученням третьої особи.

5) у випадку, якщо ж після надання споживачу послуги виявились істотні недоліки результату послуги, зокрема, зачіска, яку споживачу зробили, повністю не відповідає тій, яку споживач просив зробити, і виправлення її неможливе, можете вимагати повернення коштів.

У випадку надання споживачу неякісної послуги, або послуги, в результаті якої було завдано шкоди здоров’ю чи зовнішності, або ж якщо з якоїсь іншої причини не задоволені послугою, споживач маєте право захищати свої права наступним чином:

– звернутись до адміністрації салону з пропозицією виправити недолік (бажаних наслідків можна досягти, проявивши неабияку наполегливість і знання своїх прав);

– звернутись зі скаргою до контролюючих органів – зокрема, до Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області;

– звернутись за захистом своїх прав до суду для стягнення з салону матеріальних та моральних збитків.

Головне, що треба пам’ятати – споживач не зможе захистити свої права в контролюючих органах чи в суді, якщо не доведе, що отримував послуги саме в цьому салоні. Звичайно, найкращим доказом є письмово оформлений договір про надання послуги, де б визначався вид послуги та відповідальність за неналежне її виконання. Однак, на практиці таким договором нехтують. У цьому випадку, доказом може бути виписана споживачу квитанція про оплату отриманої послуги згідно форми, яка повинна застосовуватися в процесі розрахунків із споживачами за побутові послуги.