Про Державний Реєстр сортів рослин України та критерії заборони поширення сортів рослин

Відділ контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області звертає увагу на те, що відповідно до діючого законодавства поширення сорту рослин на території держави здійснюється лише при умові занесення його у «Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні» або до офіційного переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, до насіннєвих схем якої приєдналася Україна.

сортииМінагрополітики забезпечує ведення Реєстру сортів рослин України, відповідає за  збереження даних, захищає від несанкціонованого доступу. До даного Реєстру вносять офіційні відомості про сорт, а саме: ботанічний таксон українською та латинською мовами; назва сорту українською мовою та мовою заявника; ім’я автора сорту; номер та дата заявки, власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту; дата та номер свідоцтва державної реєстрації сорту, зонові рекомендації використання сорту; опис сорту, його категорія тощо.

Право на поширення сорту в Україні виникає з дня прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. Кожна фізична або юридична особа має право доступу до відомостей, які містить Реєстр сортів рослин України, щляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та друкування, отримання витягів.

Разом з цим постановою Кабінету міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 918 затверджено «Критерії заборони поширення сортів рослин в Україні», зокрема ними є :

 • невідповідність умовам відмінності, однорідності та стабільності;
 • незадоволення потреб суспільства;
 • загроза життю і здоров’ю людей;
 • нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища.
 1. Невідповідність сорту умовам:сорти
 • відмінності, якщо сорт за проявом ознак чітко не відрізняється від будь – якого іншого сорту;
 • однорідності, якщо з врахуванням особливостей його розмноження рослини сорту повністю чи частково втратили подібність за своїми основними ознаками, наведеними в описі сорту;
 • стабільності, якщо основні його ознаки, визначені в описі сорту, змінюються після неодноразового розмноження.
 1. Незадоволення потреб суспільства:
 • урожайність сорту нижча ніж усереднена врожайність сортів для кожної групи стиглості за останні п’ять років проведення кваліфікаційної експертизи;
 • якісні показники сорту поступаються якісним показникам сортів, що пройшли державну реєстрацію в останні п’ять років.
 • стійкість рослин сорту проти збудників хвороб, шкідників та стресових факторів не перевищує встановлених граничних меж.
 1. Загроза життю і здоров’ю людей : продукція переробки сорту –
 • містить шкідливі речовини;
 • є небезпечною для харчування;
 • використовується для виготовлення наркотичних та отруйних речовин, коли це заборонено законодавством.
 1. Нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища:
 • сорти, неконтрольоване розмноження яких сприяє поширенню ареалу диких видів та засміченню посівів культурних рослин;
 • сорти, що здатні накопичувати джерела інфекції, і в результаті створювати умови виникнення епіфітотій;
 • сорти, які містять особливі специфічні речовини, що стимулюють розмноження шкідників;
 • сорти, що створені методом генної інженерії і мають недосліджену природу походження.IMG_20170822_112141