Роз’яснення щодо оформлення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння.

Шановні аграрії Житомирщини, у зв’язку з обігом на ринку насінництва фальсифікованого насіннєвого матеріалу Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області надає рекомендації, щодо оформлення арбітражного (експертного) аналізування якості насіння.

Арбітражне (експертне) визначення якості насіння.

Арбітражному визначенню підлягає придбане насіння за наявності сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння.

Арбітражне визначення посівних якостей насіння проводиться за:

 • чистотою;
 • вмістом домішок;
 • схожістю;
 • життєздатністю (тільки для насіння озимих культур, що висіваються у рік збирання врожаю);
 • вміст склероціїв білої і сірої гнилей (у насіння соняшника).

Порядок оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного)    визначення якості насіння.

 1. У разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння (далі сертифікат) заявник не пізніше 10 календарних днів з дня придбання насіння звертається до аудитора із сертифікації органу сертифікації (м. Житомир) щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння та надає копію сертифікату.
 2. Аудитор із сертифікації органу сертифікації перевіряє розбіжність між показниками, за якими проводиться арбітражне визначення, у сертифікаті та у документі щодо результату аналізу насіння.

У разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату аналізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення, зазначенні у додатках S,W,Z до ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості», насіння підлягає арбітражному визначенню, про що аудитор повідомляє заявнику та передає йому документ щодо результату аналізу насіння.

 • Для проведення арбітражного (експертного) визначення заявник подає до територіального органу Держпродспоживслужби заяву не пізніше 10 календарних днів з дня отримання ним результату аналізу.

До заяви додаються копії:

 • сертифіката;
 • документа щодо результату аналізу насіння засвідчений органом сертифікації за місцем проведення аналізування.
 • Інспектор у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби розглядає подану заяву і копії документів до неї та не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про відбір арбітражної проби та проведення арбітражного визначення.
 • Проби відбираються відповідно до ДСТУ 4138-2002.
 • Держпродспоживслужба не пізніше протягом наступного робочого дня після завершення арбітражного визначення видає особисто або надсилає поштовим відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у правому верхньому куті «Арбітраж», у якому зазначається висновок згідно ДСТУ 4138-2002.
 • У разі закінчення строку дії сертифіката арбітражне визначення не проводиться.