Що слід знати про надання послуг теплопостачання

otoplenieОпалювальний сезон 2017-2018 року розпочато і відповідно у споживачів   виникають питання, що робити коли опалення відсутнє або надається в неповному обсязі.

Згідно зі ст.19 і 20 Закону України «Про житлово – комунальні послуги» надання житлово – комунальних послуг здійснюється на підставі договору, укладеного між споживачем і виконавцем, на основі типового договору, затвердженого постановою КМУ від 201.07.2005р. №630.

Відповідальність за надання послуг теплопостачання несе виконавець, визначений рішенням виконавчого комітету. У разі надання послуг не в повному обсязі або зниження якості послуг, виробник (виконавець) зобов’язаний здійснити перерахунок їх вартості в сторону зменшення (ст.22 Закону України «Про житлово – комунальні послуги»).

Температурний режим  в приміщенні визначається сумарно з двох показників – температури повітря і температури внутрішніх поверхонь конструкцій в приміщенні.

Показники температур для житлових приміщень відповідно до ГОСТу 30494-96 «Будівлі житлові і суспільні. Параметри мікроклімату в приміщеннях. Міжнародний стандарт.»

Період року Тип приміщення Температура повітря, оС
Оптимальна Допустима
Холодний (температура за вікном 8оС і нижче) Жила кімната 20-22 18-24
Кухня, туалет 19-21 18-26
Ванна, санвузол 24-26 18-26
Теплий (температура за вікном вище 8оС) Жила кімната 22-25 20-28

 

У разі порушення виконавцем умов договору,споживач має право викликати його представника, з тим щоб зафіксувати порушення договірних зобов’язань і скласти акт-претензію. Виклик представника виконавця здійснюється двома способами:

1)  усно (за допомогою телефонного зв’язку);

2) письмово (зареєструвати відповідну заяву в приймальні виконавця або надіслати відповідну заяву листом (краще всього з повідомленням про вручення, за адресою, вказаною в договорі)).

У заяві слід вказати: ПІБ, адресу проживання/перебування споживача; найменування виду неналежного наданої послуги або ненаданої послуги. Незалежно від форми заяви (повідомлення), виконавець зобов’язаний зареєструвати його в Журналі реєстрації заявок споживачів,  повідомивши при цьому споживачеві вхідний номер заяви, ПІБ особи, що зареєструвала його, і час реєстрації заяви.

У разі, якщо представник не з’явився в зазначений термін для складання акту-претензії або відмовився підписувати, його можна оформити самостійно. Для цього необхідними є підписи як мінімум двох споживачів послуг (п.13 ст.18 Закону « Про житлово – комунальні послуги»). Далі акт- претензія  реєструється в журналі реєстрації актів – претензій виконавця, і згідно п.4 ст. 18 Закону «Про житлово – комунальні послуги» та п.39 Правил затверджених постановою КМУ від 201.07.2005р. №630 акт – претензія розглядається протягом трьох днів з дня її реєстрації в Журналі. Через три дні виконавець повинен або розпорядитись про перерахунок платежів, або надати вмотивовану відмову про перерахунок та якщо за вказаний термін не було надано відповіді, то вважається, що виконавець визнав факт, викладений в акті-претензіїі відповідно зобов’язаний здійснити перерахунок за ненадані послуги.