Сортова сертифікація насіння – важливий етап контролю в насінництві

Одним  з важливих етапів державного контролю в насінництві є польове оцінювання (апробація) насінницьких посівів.

Згідно статті 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації.

Польове оцінювання (апробація) посівів сільськогосподарських культур включає в себе ряд заходів призначених для визначення сортової чистоти (типовості), вмісту видової та сортової домішки, засміченості бур’янами, ураженості хворобами, пошкодження (заселеності) шкідниками з метою встановлення придатності для використання урожаю на насінницькі цілі.

Польовому оцінюванню підлягають насінницькі посіви сортів, гібридів та їх батьківських форм, занесених до Державного реєстру сортів рослин, призначених для поширення в Україні.

Для проведення польового оцінювання посіву суб’єкт насінництва подає до органу сертифікації заявку на визначення сортових якостей насіння не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право на використання сорту рослин; копії сертифікатів; схему розміщення поля посіву; для гібридів – інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту; інформацію про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації, який провадить діяльність як незалежний експерт.

За результатами визначення сортових якостей насіння видається акт польового оцінювання, який є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння.

Зауважимо, що саме визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу регламентується «Порядком проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р.№ 97.

Спеціалісти відділу контролю в насінництві та розсадництві звертають увагу суб’єктів насінництва на необхідність дотримання вимог чинного законодавства у сфері насінництва та розсадництва і нагадують, що відповідно до статті 28 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та росадництва, несуть відповідальність згідно із законом.    Суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використання насіння та садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного і грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва. У разі систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом – інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва він позбавляється права провадити діяльність у сфері насінництва та розсадництва строком на п’ять років, а видане йому свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома – інспектора) скасовується.