Технології та техніка збирання і збереження зерна кукурудзи

рис1З усіх зернових культур кукурудза є найбільш експорторієнтованою і користується стабільним попитом на міжнародному ринку зерна. Її виробництво постійно зростає як шляхом освоєння нових площ вирощування в Лісостепу і на Поліссі, так і завдяки підвищенню врожайності.

     Збільшення обсягів виробництва зерна насамперед відчувається в процесі його збирання та збереження врожаю. Кукурудза відрізняється тим, що збирання і обробка врожаю мають забезпечуватися матеріально-технічною базою, технологічно придатною для цієї культури залежно від її особливостей. Передусім у технологіях необхідно враховувати такі технологічні показники, як підвищену збиральну вологість зерна, його схильність до механічного і теплового травмування, низьку стійкість під час  зберігання. Тому матеріально-технічна база обов’язково має оснащуватися потужними зерносушарками, зерносепараторами, технікою для переміщення зерна і зерносховищами. Також технології мають бути єнергоощадними, оскільки на основних технологічних операціях споживаються значні об’єми палива, електроенергії. Все це потребує оптимізації способів і режимів збирання, сушіння, очищення і вентилювання зерна залежно від його стану призначення.

 Строки та способи збирання

      Основним способом збирання врожаю товарної кукурудзи є комбайновий обмолот качанів, який можна розпочинати за вологості 30-32%. Такий спосіб є найбільш економічно доцільним, ніж збирання у качанах, оскільки в 1,8-2 рази зменшуються затрати праці та на 20-25% — витрати палива. Насіннєву кукурудзу збирають тільки в качанах з подальшим їх обов’язковим термічним сушінням у кукурудзосушарках.

      Збирання з нижчою вологістю скорочує обсяги сушіння та знижує витрату палива (рідкого) приблизно на 7-8,5 кг на кожній плановій тонні (зниження вологості на 6%). Проте і велика затримка зі збиранням є ризикованою, оскільки уповільнюється вологовіддача зерна, можливе навіть його зволоження внаслідок випадання опадів. Потрапляння товарної кукурудзи під заморозки також небажане, оскільки погіршує  якість і стійкість зерна під час зберігання.  

      За вирощування гібридів різних груп стиглості розпочинати збирання слід з ранньостиглих або середньоранніх, щоб більш пізні знизили вологість зерна.

Післязбиральна обробка врожаю

     Сушіння зерна. Свіжозібране зерно кукурудзи містить підвищену кількість вологи, органічні й мінеральні домішки, тому є нестійким об’єктом  під час зберігання та потребує негайної обробки. Обробка включає такі операції, як очищення смітного зерна, його сушіння, вентилювання, сортування у разі необхідності. Су­хе зер­но мож­на зберіга­ти в полімер­них зер­но­вих ру­ка­вах.

   Фермери-сільгоспвиробники за збирання відносно невеликих об’ємів зерна у своїх господарствах можуть ще практикувати терморадіаційне (сонячно-повітряне) сушіння. Таке сушіння розпочинається практично на стадії збирання врожаю, в процесі розміщення зернових мас на майданчиках, під час очищення та навантаження-розвантаження. Природній спосіб сушіння особливо ефективний в умовах сухої і теплої погоди.

   Сушіння, особливо термічне в зерносушарках, має закінчуватись за певної вологості зерна  залежно від напряму використання.  Після сушіння в зерносушарках зерно має високу температуру, тому його обов’язково охолоджують i лише після цього засипають у сховище.

  Очищення кукурдзи

     Очищення може бути попереднім, первинним і вторинним залежно від чистоти та призначення врожаю. Попереднє застосовують для очищення смітної свіжозібраної маси, а також вологої перед сушінням. Первинне – для відокремлення всіх видів домішок і виділення основного зерна,  вторинне – для сортування  зерна на окремі, різні за якістю фракції.

     Під час очищення слід витримувати оптимальні режими роботи зерносепараторів.

      Під час обробки сухого зерна кукурудзи слід дотримуватись прийомів, які запобігають його ушкодженню.

     Сьогодні для очищення-сортування-калібрування зерна пропонуються різні марки вітчизняних і зарубіжних машин. Традиційно високою якістю сепарування зерна відрізняється обладнання фірми PetkuS (Німеччина), особливо для очищення-сортування насіння у фермерських господарствах з порівняно невеликими об’ємами обробки. Із вітчизняного обладнання високою ефективністю відрізняються  машини  ПАТ «Хорольський механічний завод». До такого обладнання слід віднести зерносепаратори марки БСХ, аспіратори, гравітаційні столи, норії, у тому числі із пластиковими ковшами.

     Вентилювання. Є ефективним заходом, який дає змогу знизити температуру і вологість зерна, прискорити післязбиральне дозрівання, підвищити стійкість продукції у процесі зберігання. Вентилювання виконують у режимі підсушування, охолодження чи проморожування.

      Оскільки техніко-технологічне забезпечення вентилювання досить просте, його можна застосовувати практично в кожному фермерському господарстві, гарантуючи таким чином збереження врожаю за значної економії  грошових витрат і енергоресурсів.

   Зберігання сухого зерна

      Зерно зберігають з урахуванням його вологості, призначення i тривалості зберігання. Під час зберігання кукурудзи вологість має бути: 15-16% – для зерна, призначеного для переробки на комбікорми; 14-15 – для вироблення продовольчих i технічних продуктів; 13-14 – за зберігання до одного року; 12-13% – за тривалого зберігання (понад один рік).

     Зерно продовольчо-кормове i технічне зберігають насипом у зерноскладах, силосах елеваторів, бункерних сховищах. Висота насипу сухого зерна обмежується технічними можливостями сховища, вона повинна забезпечувати нормальне обслуговування i контроль за якістю продукції.

  Контроль якості зерна кукурудзи

      Якість зерна продовольчо-кормової i технічної кукурудзи мас відповідати показникам, установленим ДСТУ 4525:2006 зі зміною №1.

      У партіях, призначених для експортування, якість встановлюють відповідно до вимог контракту. У таких партіях кукурудза повинна мати нормальний запах та колір, бути не зараженою шкідниками, інші показники визначаються окремо між постачальником i покупцем зерна . Особливу увагу необхідно приділяти контролю якості зерна за показниками враження мікотоксинами. Слід мати на увазі, що їхній перелік та максимально допустимий поріг шкодочинності може бути значно розширено у зв’язку з останніми рекомендаціями МОЗ України.Якість консервованої кукурудзи контролюють за зовнішнім станом корму (колір, запах, смак) та за кислотністю, яка для зерна допускається до 4,2-4,5, а для зернострижньової сумішки – 4,5-5,0 град. Природна втрата зерна, яка пов’язана з його консервуванням (дихання, ферментація), не повинна перевищувати 4-5% загальної маси кукурудзи, закладеної у сховище.

      Отже, є ще час для того, щоб подбати про матеріально-технічну базу для збирання, післязбиральної обробки та зберігання зерна кукурудзи, яка б забезпечувала збереження врожаю без його кількісних і якісних втрат, а також економію енергоресурсів, особливо на операціях термічного сушіння.