Нормативно-правова база

Закон України “Про насіння і садивний матеріал”

 Закон України “Про охорону прав на сорти рослин”

Закон України ” Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Постанова КМУ від 05.10.2016р. № 691″ Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування”

Постанова КМУ від 26.10.2016 р. № 762 “Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна”

Постанова КМУ від 30.11.2016 р. № 881 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)”

Постанова КМУ від 30.11.2016р. № 882″Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва”

Постанова КМУ від 07.12.2016р.. № 916 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності”

Постанова КМУ від 21.12.2016р. № 979 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал”

Постанова КМУ від 28.12.2016р. № 1031 “Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)”

Постанова КМУ від 21.02.2017р. № 97 “Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 № 198 “Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 366 “Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2016 № 257 “Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 365 “Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.10.2016 № 362 “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)”