Основні напрямки діяльності

Відповідно до статті 8 Закону України „Про насіння і садивний матеріал” до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, належать:

  • Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
  • Здійснення державного контролю за обігом насіння і садивного матеріалу на території України;
  • Видача підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування;
  • Звернення до національного органу України з акредитації з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності та притягнення органу з оцінки відповідності до відповідальності за порушення вимог законодавства;
  • Звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про скасування свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
  • Участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері насіння і садивного матеріалу;
  • Здійснення інших повноважень, визначених Законом.

 

Крім того, управління здійснює арбітражне (експертне) визначення  посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу на вимогу споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва.

Здійснює моніторинг обсягів виробництва та /або реалізації насіння і садивного матеріалу у суб’єктів господарювання Житомирської області незалежно від форми  власності