Порядок реєстрації (фізичні особи)

Документи, необхідні для реєстрації машини фізичних осіб:

 1. Заява;
 2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини, – оригінал, або копія, засвідчена нотаріально, чи сторонами, які підписали документ;
 3. Копія паспорта (оригінал пред’являється для звірки);
 4. Копія картки фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платників (оригінал пред’являється для звірки);
 5. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт довіреність;
 6. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
 7. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 – для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
 8. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно);
 9. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
 10. Інші документи у випадках, визначених Порядком.
  Машина, що належить фізичній особі, реєструється за місцем її проживання (перебування).    

Перелік документів для видачі дубліката на машину фізичних осіб :

1. Копія паспорта;

2.Копія картки фізичної особи- платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера;

3.Пояснення власника;

4.Підтвердження факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату реєстраційного документа  та номерного знака.

5.Висновок спеціаліста на предмет фальсифікації ідентифікаційних номерів та супровідних документів;

6.Номерний знак необхідно здати.

У реєстрації машини може бути відмовлено:

 1. Якщо машина:
  – Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
  – Не має ідентифікаційного номера.
 2. У разі коли документи:
  – Подано не в повному обсязі;
  – Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;
  – Копії яких не в установленому порядку;
  – Оформлено з іншими порушеннями закону;
  – У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
  – Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.
 3. В інших випадках, передбачених законом.