Порядок реєстрації (юридичні особи)

Документи, необхідні для реєстрації машини юридичних осіб:

 1. Заява;
 2. Документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини – оригінал або копія (засвідчена нотаріально, або сторонами, які підписали документ);
 3. Документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби) – паспорт, довіреність;
 4. Свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);
 5. Митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 – для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;
 6. Акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно) ;
 7. Висновок спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації;
 8. Засвідченні в установленому порядку копія дійсної (чинної) довідки про включення до ЄДРПОУ, або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для підтвердження правильності найменування власника, його адреси та ідентифікаційного коду);
 9. Наказ підприємства про постановку на облік в ГУ Держпродспоживслуби в Житомирській області;
 10. Довідка про перебування на військовому обліку;
 11. Договір купівлі продажу;
 12. Акт приймання-передачі, видаткова накладна.

Перелік документів для видачі дубліката на машину :

1.Копія витягу про державну реєстрацію;

2.Копія довідки ЄДРПОУ;

3.Копія витягу про реєстрацію платника податку

4.Копія статуту;

5.Наказ по підприємству на видачу дубліката;

6.Довіреність (кому доручено офрмлення дубліката)

7.Копія паспорта (кому доручено офрмлення дубліката);

8.Копія картки фізичної особи -платника податків при присвоєння ідентифікаційного номера (кому доручено офрмлення дубліката);

9.Пояснення власника;

10.Підтвердження факту опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошення про втрату реєстраційного документа та номерного знаку;

11.Висновок спеціаліста на предмет фальсифікації ідентифікаційних номерів та супровідних документів ;

12.Номерний знак необхідно здати.

У реєстрації машини може бути відмовлено:

 1. Якщо машина: 
  – Не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;
  – Не має ідентифікаційного номера.
 2. У разі коли документи:
  – Подано не в повному обсязі;
  – Викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленному порядку перекладену на державну мову; 
  – Копії яких не в установленому порядку;
  – Оформлено з іншими порушеннями закону;
  – У висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери вузлів та агрегатів;
  – Машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста.
 3. В інших випадках, передбачених законом.